Actic Coating lakkbeskyttelse

Arctic Coating får 10 mill til forskningsprosjekt

Arctic Coating AS ble koblet på rett kompetanse og får nærmere 10 millioner kroner for å bidra til renere verdenshav.

Et samarbeidsprosjekt med Sintef og Kongsberg Maritime får toppkarakter av Forskningsrådet, som svarer med støtte på nær 10 millioner kroner.

Går det som gründeren fra Ål i Hallingdal vil, kan det bli produksjon av miljøvennlige, grønne smøremidler i Norge i løpet av noen få år. Kanskje også i Hallingdal.

-Hvorfor ikke. Vi ligger sentralt mellom Oslo og Bergen, sier Iver Svardal. Han er daglig leder i Arctic Coating, et lite selskap i Distrikts-Norge, som nå får leke med de store. Med Sintef, Kongsberg Maritime og Forskingsrådet på lag, åpner det seg nemlig flere muligheter, både nasjonalt og internasjonalt. Flere aktører fra maritim sektor har allerede tatt kontakt.

Koblet på rett kompetanse

Arctic Coating startet opp som utvikler og selger av lakkbeskyttelse, spesielt for arktiske forhold, men kan nå få flere bein å stå på. Etter at Hallingdal Næringshage koblet Svardal med kompetansemegler Per Olve Tobiassen har det åpnet seg flere muligheter. Tobiassen kjenner søknadsprosessene og har fungert som en dyktig sparringspartner som har stilt de gode spørsmålene.

-Jeg vil si han har vært ganske avgjørende helt fra næringshagen satte oss i kontakt, sier Svardal. Selv om Svardal har hatt ideen har Tobiassens bidrag vært svært viktig både i forprosjektet og nå i hovedprosjektet. For Sintef er det også betryggende å vite at gründeren har hatt en kompetansemegler med i prosessen.

Les mer om kompetansemeglere her. 

Startet med en hypotese

Gjennom et forprosjekt i 2020 med støtte på 350.000 fra Regionalt forskningsfond Viken fikk han og Sintef anledning til å teste ut hypotesene sine. Resultatet var så oppløftende at det ledet til et hovedprosjekt som i desember 2021 fikk støtte på hele 9,6 millioner kroner fra Forskningsrådet, gjennom ordningen Innovasjonsprosjekt i Næringslivet. Prosjektet er blant de som fikk aller mest støtte og best karakter. Det sier ikke rent lite om potensialet i prosjektet.

Det er ikke få millioner liter med smøremidler som havner på avveie som forurensning i verdenshav og havner i løpet av et år. Norge, som den store skipsfartsnasjonen vi er, er dessverre høyt oppe på listen over de som bidrar til problemet.

Enkelte land, som USA, har innført strengere reguleringer, noe som for eksempel innebærer at skip i amerikanske farvann ikke kan bruke alminnelige smøreoljer, men i stedet tvinges over på grønne smøremidler. Problemet med de grønne smøremidlene, som har vært tilgjengelige til nå, har imidlertid vært at de har skapt mer slitasje og dermed økt risiko, i tillegg til å være dyrere enn de konvensjonelle marine smøreoljene. Mens det finnes flere muligheter med marine oljer, har det vist seg mer krevende for biologisk nedbrytbare ingredienser.

Historisk bevilgning til Arctic Coating

Det er dette Arctic Coating AS, sammen med Sintef og Kongsberg Maritime vil finne ut av. Målet er å finne ut hva som bidrar til redusert friksjon, mindre slitasje, og som er kompatibelt med bransjekravene.

-Ideen vi først hadde blei testa og vi så fort at resultatene pekte i retningen vi håpte på. Basert på dette valgte vi å videreføre prosjektet og søkte om støtte til et innovasjonsprosjekt, sier Svardal.

Etter det vi kjenner til er det ingen i Hallingdal som tidligere har fått en så stor sum til et forskningsprosjekt. Nesten 10 millioner kroner er ikke ubetydelig.

– Det kan bety ganske mye, inkludert muligheter for patenterbar teknologi og egen produksjon, kanskje også i flere land, sier Svardal. Han peker på at grønne smøremidler representerer et marked i vekst der kompetanse og råvaretilgang blir viktig fremover. Innovasjonsprosjektet starter i 2022 og skal gå ut 2025.

Faximile fra Skipsrevyen Nr. 12, desember 2021.

Les også omtale av prosjektet til Arctic Coating i bransjetidsskriftet Skipsrevyen Nr 12, fra desember 2021.

Skroll til toppen