Actic Coating lakkbeskyttelse

Startup får forskningsmidler

Arctic Coating AS og SINTEF skal forske sammen på grønne smøremidler.

– Vi skal se nærmere på grønne smøremidler for skips-, havvind-, samt olje og gassindustrien, sier Iver Svardal. Han er daglig leder i det vesle selskapet Arctic Coating, som blei stifta i Ål for kun et år siden. Svardal har riktignok over flere år jobbet med spesialprodukter for transportsektoren. Han har spesialisert seg på produkter for beskyttelse og vedlikehold av overflatene på materialer. Beskyttelsen er så solid at den holder i arktiske strøk. Derav navnet. Fokus har i hovedsak vært på bil.

Korona-pandemien har tvunget han til å tenke utenfor boksen. Kontakten med SINTEF var etablert allerede i 2016, og de var i dialog om prosjektet før jul, men det var først etter pandemiens inntog at de bestemte seg for å etablere et forprosjekt og forske frem nye løsninger sammen.

Da Regionalt forskningsfond (RFF) i Viken nylig delte ut til sammen 5,6 millioner kroner til ulike forsknings- og utviklingsprosjekt (FoU), fikk søknaden fra Arctic Coating AS 350.000 kroner.

– Planen er å være i gang med prosjektet før sommeren. Det er for tidlig å si hva dette vil bety, men om vi lykkes med testingen av våre hypoteser vil det kunne bli et større innovasjonsprosjekt, sier Svardal. Han regner med å vite mer om utfallet ved utgangen av 2020.

Bedrifter som ønsker å vite mer om egne FoU-muligheter kan gjerne ta kontakt med næringshagen. Viken fylkeskommune stiller til rådighet såkalte kompetansemeglere, som dekker en rekke fagområder. Disse tjenestene er gratis for bedriftene, finansiert av fylkeskommunen. Målet med ordningen er å stimulere og bidra til mer forskning og utvikling i næringslivet i Viken.

Se hvem som søkte og fikk midler fra Regionalt forskningsfond (30.4) her

Vil du selv utforske mulighetene, kan du lese mer her, eller ta kontakt med oss.

Skroll til toppen