Laster Arrangementer
 • Dette arrangement har allerede funnet sted.

Miljøfyrtårnsertifisering i januar på Gol

Vi setter opp sertifisering for bedrifter i Gol med oppstart 10. januar 2024

Miljøsertifisering vil kunne støttes i sin helhet av Kimen til Vekst, bedriften er selv ansvarlig for å søke støtte. Se mer info lengre ned i saken. 

 

Sammen med Visit Gol har vi nå satt opp en gruppebasert Miljøfyrtårnsertifisering for bedrifter i Gol. Miljøsertifisering en en god start for å få på plass et miljøregnskap, og starte på reisen inn i det grønne skiftet. Vi anbefaler at det er daglig leder/styreleder og evt. en bærekraftsansvarlig i bedriften som deltar. Kurset vil bli av Miljøfyrtårnkonsulent Morten Sohlman fra Hallingdal Næringshage, og vi har maks plass til 6 bedrifter med 2 personer fra hver bedrift.

Tid: 10. januar – med ambisjon om ferdig sertifisering mars 2024. 
Sted: Gol / Sted blir oppdatert. 

Litt om kurset
 • Bedriften må velge ut én dedikert person som deltar på møter og har det interne ansvaret for sertifiseringsprosessen (en Miljøfyrtårnansvarlig).
 • Miljøfyrtårnansvarlig og andre i bedriften, må belage seg på noe jobb mellom møtene for å komme i mål med sertifiseringen i løpet av kursperioden.
 • Bedriften må ikke være for kompleks. (Ordningen er i første rekke beregnet på bedrifter som skal sertifiseres etter Miljøfyrtårns generelle krav og inntil ett bransje krav)
 • Man må finne frem og ha med dokumentasjon om virksomheten til samling 2.
 • Siste felles arbeidsmøte i slutten av februar for ferdigstillelse av kriteriesett og alle kategorier, mål og tiltak.
 • Sertifiseringsmøte med ekstern sertifisør før påske. (etter avtale med hver enkelt bedrift)

PROGRAM

 

Onsdag 10. Januar

08.30 – 12.30: Oppstartsmøte Miljøfyrtårnsertifisering 

 • Introduksjon Bærekraft og Miljøsertifisering
 • Oppstart i Miljøfyrtårnportalen
 • Valg av kriteriesett, styringsverktøy, felleskriterier og bransje kriterier
 • Introduksjon til vesentlighetsanalyse og miljøpolicy.

 

Torsdag 11. januar

08.30 – 12.30 Arbeidsmøte:

 • Miljøkartlegging – det vil bli sendt info i forkant om hva bedriften må ha klart/ha med til arbeidsmøte
 • Gjennomgang av de ulike kriteria faner /tema
 • Miljøregnskapet, Hvordan ser det ut, hva kan det brukes til?

13.00 – 16.00  Individuell veiledning. 

Book møtetid.

 


 

Vil du melde deg på eller har spørsmål om kurset?

Ta kontakt med Morten Sohlman – Hallingdal Næringshage, ms@nhage.no / Tlf. 970 62 610

 

Ordinære kurskostnader

 • Sertifiseringskurs Kr 12 500 / kr 15 000 (10 + ansatte)
 • Konsulent oppfølging 10 timer kr 11.000
 • Ved behov for ekstra oppfølging kr 1250 pr time / Egen pris på Målbedrifter og medlemmer i Hallingdal Næringshage

Prisen inkluderer kursavgift og kursmateriell. 

*Avgifter til Stiftelsen Miljøfyrtårn kommer i tillegg. Avgiften er for tiden på 4100 kroner for virksomheter med 0-9 årsverk og dekker etableringsgebyr og årsavgift det første året. Du finner fullstendig oversikt over etableringsgebyr og årlig serviceavgift for virksomheter etter antall årsverk her.

Ekstra støtte fra Hallingdal Næringshage utover det som inngår i tilbudet har en timepris på 1250,- (eks. mva) per time. Medlemmer og målbedrifter har egen timepris.

Kostander vil ikke påløpe uten at dette er avtalt på forhånd.

Støtte fra Kimen Til Vekst

Kimen Til Vekst kan gir økonomisk støtte til din bedrift og bidrar med dekning av kostnader til konsulent for å gjennomføre programmet.

Selve programkostnaden og avgift til Stiftelsen Miljøfyrtårn kan etter søknad dekkes med 12.500 kr for bedrifter med 0-9 årsverk, og 15.000 kr for bedrifter mer enn 10 ansatte. I tillegg kan bedriften få dekket kostnader for 10 timer med konsulent med inntil 11.000 kr.

Søkere må være en bedrift eller en avdeling av en bedrift i Hallingdal. Bedriften må ha et positivt årsresultat siste år.

Bedriften søker selv om støtte direkte til Kimen til Vekst.

Les mer om Kimen Til Vekst her.

 

logo kimen til vekst

Når

Dato:
10.1
Tid:
08:30 - 12:30

Arrangør

Hallingdal Næringshage AS
E-post:
post@nhage.no

Other

Kategorinavn
MIJØFYRTÅRN - KURS
Skroll til toppen