Laster Arrangementer
  • Dette arrangement har allerede funnet sted.
Hallingdal - en grønn og framtidsretta region

Klimakonferanse

Velkommen til den første klimakonferansen i Hallingdal, spesielt for politikere, administrativt ansatte i kommunene og for interesserte fra næringslivet.

 

Bli med på klimakonferanse, onsdag 16. mars 2022.

Ved å delta får du oppdatert kunnskap om klimaendringer og om ansvar og roller som fylket, regionen og kommunene har. Det vil også bli viet tid til næringslivets muligheter i det viktige omstillingsarbeidet og om relevante tilskuddsordninger – både til offentlige og private aktører.

På programmet har vi samlet en rekke dyktige og spennende foredragsholdere, og håper du også vil bli med. Klimanettverk Hallingdal, som består av miljøvernrådgiverne i kommunene i Hallingdal, er hovedarrangør. Klimanettverket har fått midler via klimasatsordningen som gjør arrangementet mulig. Hallingdal Næringshage og prosjekt Grønn Vekst Hallingdal er samarbeidspartnere.

Meld deg på innen 7. mars her.

Det oppfordres til samkjøring eller kollektive transportløsninger til og fra arrangementet.

Program (KAN BLI ENDRINGER)
0845: Registrering, kaffi/te
0915: Velkommen, ved Heidi Granli, ordfører i Gol kommune
0920: Klimaarbeidet i Viken fylkeskommune, ved Anette Lindahl Raakil, fylkesråd for plan, klima og miljø
0940: Klimaperspektivet i Strategisk plan for Hallingdal, ved Jan Olav Helling, regionrådsleiar for Hallingdal
1000: Status klimakunnskap etter FNs siste klimarapport, ved Maria Sand, seniorforsker ved CICERO senter for klimaforskning

1030: Pause
1050: Kommunens rolle i omstilling til lavutslippssamfunnet, ved Hege Westskog, seniorforsker INCLUDE, Universitetet i Oslo (UiO)
1120: Grønn og sømløs mobilitet Norefjell, ved Ellen Anne Bye, prosjektleder i Krødsherad kommune
1140: Klimaperspektivet rundt bruk av massivtre og skoleprosjektet i Hemsedal som eksempel, ved Petter Owesen, skogbrukssjef
Hemsedal kommune og Kristin Vedum, leder Bygg i Tre

1200: Lunsj
1245: Hyttebygging, arealnøytralitet/arealregnskap, ved Nikolai Winge, daglig leder Holth og Winge
1315: Næringsliv/grønn vekst, ved Ragnhild Nilsen, partner i Klimapsykologene
1345: Grønn Vekst Hallingdal – Hvordan ta Hallingdal videre i det grønne skiftet?, ved Kristian Akervold, prosjektleder Grønn Vekst Hallingdal

1400: Pause
1415: Grønn omstilling gjennom pengestrømmen, ved Emma K Thylander, leder Bærekraft Konsern Sparebank 1 Hallingdal og Valdres
1435: Tilskuddsordningen Klimasats, ved Kirvil Stoltenberg, prosjektleder Miljødirektoratet
1450: Tilskuddsordninger fra Enova, ved Jan Petter Amundal, seniorrådgiver Enova
1515: Avslutning

Pers Hotell er sertifisert som Miljøfyrtårn, og du kan lese mer om bedriftens utviklingsarbeid på dette feltet her.

 

Når

Dato:
16.3.22
Tid:
08:45 - 15:15
Kostnad:
Gratis

Hvor

Pers Hotell
Sentrumsvegen 72
3550 Gol

+ Google-kart

Arrangører

Hallingdal Næringshage AS
Flå kommune
Nesbyen kommune
Gol kommune
Hemsedal kommune
Ål kommune
Hol kommune

Other

Kategorinavn
Konferanse
Skroll til toppen