Vi utvider gratistilbudet

Hallingdal Næringshage utvider gratistilbudet om to timer kostnadsfri oppfølging til bedrifter berørt av korona, ut juni måned.

Næringshagene og inkubatorene i Viken har vært i dialog med Viken fylkeskommune om løsninger for å sikre at alle bedrifter, som ønsker bistand, har mulighet til å få oppfølging lokalt. Målbedrifter i næringshagene kan få slik oppfølging støttet av ekstramidler fra vår deleier Siva, men for andre bedrifter har finansieringen manglet. Løsningen gjør at vi kan utvide tilbud om to gratis timer til å gjelde alle bedrifter ut juni måned. 

Gjennom vår avtale med Siva vil vi kunne tilby inntil ti timer gratis rådgivning og bistand til målbedrifter i næringshagen. For korona-rammede bedrifter har vi også anledning til å redusere egenandelen bedriftene betaler for en slik avtale.

Ta kontakt

Skroll til toppen