Innovasjon Norge

Grønn omstilling med Innovasjon Norge

Grønn omstilling er tema for en av Innovasjon Norges nye satsinger. Små og store etablerte bedrifter, som har prosjekter som angår sirkulærøkonomi, grønn mobilitet, eller fornybar energi, inviteres til å søke.

Det handler om grønn konkurransekraft.

Har bedriften din et mål om å innføre nye forretningsmodeller eller produksjonsprosesser som ivaretar sirkulasjon av materialer og produkter for mer effektiv ressursutnyttelse? Innovasjon Norge støtter grønn omstilling i norske bedrifter. Les mer her.

Innovasjon Norge bidrar også spesifikt til grønn omstilling av transportsektoren, gjennom å tilby råd, nettverk og finansiering til bedrifter som ønsker å utvikle klimavennlige løsninger og smart mobilitet. Les mer her.

Satser bedriften din innen fornybar energi eller elektrifisering? Innovasjon Norge støtter grønn omstilling i norske bedrifter også på dette området. Les mer her.

Det er også ordninger for  bedrifter som jobber med havbaserte løsninger, bioøkonomi, klimasmart landbruk og muliggjørende teknologier. Les mer her.

Innovasjon Norge kaller satsingen denne sommeren for en “selskapsreise”, og inviterer bedrifter med på ulike guidede “pakkereiser”.

  • Pakke 1 – Finansiering av forstudier
  • Pakke 2 – Finansiering av et innovasjonsprosjekt
  • Pakke 3 – Finansiering av miljøinvesteringer
  • Pakke 4 – Kapitalstyrking for vekst
  • Pakke 5 – Rådgivning og kompetansetjenester

Ordningen er for etablerte bedrifter. Disse kan få hjelp fra en rådgiver i Innovasjon Norge her. Det er også utarbeidet en egen søknadsveileder. Søknadsveilederen får du tilgang til her.

Trenger du ellers bistand til søknadsprosessen kan du ta kontakt med oss i Hallingdal Næringshage her.

Skroll til toppen