Innovasjon i Hallingdal – Hva nå?

Ekstraordinære tilskudd til næringslivet

Har du en idé eller et prosjekt, men mangler finansiering? Kanskje du kan få ekstraordinært tilskudd fra det kommunale næringsfondet?

 

Som del av krisepakke 3 og for å motvirke effekten av koronatiltak, har Viken fylkeskommune tildelt kommunene i Hallingdal til sammen 12 millioner kroner. Midlene er fordelt kommunevis slik:

Det er som hovedregel ikke anledning til å støtte prosjekter med mer enn 50% av kapitalbehovet. Søker kan legge inn arbeidsinnsats som del av egeninnsatsen.

De fleste kommunene har allerede gjort sine midler søkbare for bedrifter og næringsaktører i sine respektive kommuner. De fleste opererer også med søknadsfrist til 1. oktober.

Nyetablerer kan kontakte Hallingdal Etablerersenter for bistand til å søke midler. Etablerte bedrifter kan få bistand fra Hallingdal Næringshage. Bedrifter som er ramma av korona kan slippe egenandel. Kontakt oss her. 

Denne oversikten vil bli oppdatert etterhvert som vi blir gjort oppmerksomme på endringer. (Sist oppdatert 15.10.20)

Skroll til toppen