Webinar om kompensasjonsordningen

Kompensasjonsordningen- en mulighet for flere

Mange bedrifter opplever at kompensasjonsordningene kan være komplisert. Noen opplever å falle utenfor ordningene og andre forstår det ikke helt. Kanskje kan det være nyttig å få litt profesjonell hjelp og veiledning? Vi håper dette webinaret vil bidra til å oppklare noen av misforståelsene og på god vei svare ut mange av de spørsmålene dere sitter inne med.

For nærmere informasjon og søknadslink se her https://www.kompensasjonsordning.no/ og https://www.altinn.no/skjemaoversikt/bronnoysundregistrene/kompensasjonsordning-for-naringslivet/
For spørsmål og ved behov for nærmere informasjon så kan dere ta kontakt med deres regnskapsfører eller med Ravind As som tilbyr gratis veiledning i denne prosessen.
Kontaktinfo Ravind AS email: post@ravind.no

Skroll til toppen