Vestlia Resort investerer i grønn fremtid

 

         

 

Satsningen er et av flere prosjekter på digitalisering og grønn omstilling, støttet av Innovasjon Norge og i samarbeid med Hallingdal Næringshage.

Investerer 15 millioner for å spare 2,1 millioner kilowatt i året.

 

Adm. Direktør “Espeli seier Geilos rolle som nasjonalparklandsby og Hol kommunes satsing på miljøfyrtårn er gode argument for å investere slik dei gjer.” Dette er starten, men fremtiden er solceller sier Eier Pål G. Gundersen.

Men nå skal først strømmen byttes ut med vannbåren varme på de største strømkildene, fellesareal, badeanlegget og ventilasjon. Det betyr dagens anlegg skal utvides med nye brønner og systemet forbedres.

Strømprisene gav helt klart et dytt i ryggen, men det viser at låneordninger for energi effektiviserende tiltak kan være et alternativ for en mer langsiktig støtteordning i tråd med det grønne skifte.

Langsiktige tiltak for strømsparing

NHO og næringslivet tar nå til ordet for mer langsiktige støtteordninger i energikrisen. Investeringer i langsiktige strøm reduserende tiltak slik som fjernvarme er et meget godt eksempel. Energi effektivisering  og energi produksjon må på banen.

https://tv.nrk.no/serie/dagsrevyen/202208/NNFA19082422/avspiller

Digitalisering og Grønt skifte:

Vestlia Resort AS er i gang med et større prosjekt innen digitalisering og det grønne skifte. Aktivitetene  er et viktig bidrag til å nå bærekraftsmålene. Det skal gjennomføres tiltak innen produktutvikling, ressursforvaltning, transport, utvikling av infrastruktur og arbeidsmetoder.

Vestlia Resort AS arbeider for å opprettholde stabile arbeidsplasser med et solid kompetansenivå året rundt. En omstilling hever effektiviteten og gjør at man blir enda mer operative, som igjen bidrar til en mer bærekraftig lønnsomhet. 

Les mer om finansering til omstilling av reiselivs-, event- og serveringsnæringene, Innovasjon Norge https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/reiseliv/finansiering-av-reiselivsaktiviteter/850-millioner-kroner-til-restart-av-event–serverings–og-reiselivsnaringene/

Les mer om generelle finansieringsordninger for Reiselivsbransjen https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/reiseliv/

Les mer om Miljøfyrtårn sertifisering sammen med Næringshagen https://nhage.no/aktuelt/er-sertifisert-som-miljofyrtarn/

 

 

 

Skroll til toppen