Logo KompetanseNorge

Utdanningstilbud til permitterte og ledige

Har din bedrift fremdeles permitterte? Regjeringen har etablert åtte treparts bransjeprogram for kompetanseutvikling der staten og partene i arbeidslivet samarbeider om å øke deltakelsen i kompetanseutvikling innenfor utvalgte bransjer.

For å støtte de næringene som er hardt rammet av det pågående utbruddet av koronavirus har partene i arbeidslivet og Kompetanse Norge engasjert fagskoler, studieforbund og andre opplæringsaktører for å få på plass korte og relevante utdanningstilbud.

Opplæringstilbudene som tilbys gjennom bransjeprogrammene er for ansatte, permitterte og ledige i bransjene. Det er kurs og videreutdanningsmoduler som kan tas i kombinasjon med jobb, og alt foregår via nett.

Les mer om ordningen gjennom Kompetanse Norge her.

Det er ulike tilbud til ulike bransjer. Det kan også være verdt å merke seg at: Hvis du er permittert, kan du delta uten å miste dagpengene dine.

LES OGSÅ:

Vi har tidligere skrevet om kurs-ordningen som tilbys gjennom Handelshøyskolen BI.

Denne kan du lese mer om her.

 

Skroll til toppen