Innovasjon i Hallingdal – Hva nå?

Spørreundersøkelse om korona-situasjonen (avsluttet)

Hallingdal Næringshage gjennomfører en spørreundersøkelse på oppdrag fra destinasjonsselskapene i Hallingdal. Målet er å få oversikt over hvordan koronapandemien har påvirket næringslivet.

 

Næringslivet er ulikt berørt av følgene av korona. Restriksjoner og nedstenging har frarøvet noen levebrødet, mens andre opplever stor etterspørsel og til og med rekordomsetning. Næringsstruktur og sammensetning er med å påvirke hvordan en kommune eller en region takler situasjonen.

Vi mangler et godt datagrunnlag for å si noe generelt om hvordan pandemien har truffet ulike næringer i Hallingdal. Gjennom denne undersøkelsen håper vi å få et sannferdig bilde av situasjonen. Undersøkelsen går ut til alle næringsdrivende, men håp om at den besvares samvittighetsfullt.

Det har kommet noen støtteordninger og kompensasjonsordninger, men de er neppe de siste. Vi håper at undersøkelsen også vil kunne bidra til å identifisere de næringer og bransjer som har de største utfordringene.

Trykk her for å ta spørreundersøkelsen.

NB. Undersøkelsen er stoppet i forbindelse med nedstengingen i Viken. 

Skroll til toppen