Trainee Hallingdal realiseres i 2024  

Unge høyt utdannede med bachelor eller master er målgruppen når pilotprosjektet Trainee Hallingdal dras i gang på initiativ fra Sats på Hallingdal. Traineeprogrammet blir en realitet allerede fra neste år.

Søker ung kompetanse  

Trainee Hallingdal har alliert seg med flere lokale aktører og vil våren 2024 sikte på å lyse ut traineestillinger innen bl.a. økonomi, HR og markedsføring. Traineeprogrammet har som formål å tiltrekke seg unge høyt utdannede mennesker til Hallingdal, med det mål om at de skal etablere seg i regionen.

Initiativtaker Maria Grevsgård fra Sats på Hallingdal har stor tro på et Traineeprogram for Hallingdal. «Vi har gjennom et forstudie kartlagt mulighetene, og snakket med flere vellykkede Traineesatsninger rundt om i landet, og det er ingen grunn til at ikke vi her i Hallingdal skal lykkes med dette» sier Maria. – Vi er en attraktiv region for unge mennesker med gode tilbud, og vi har flere lokale bedrifter som er veldig interessert i dette.

Samarbeid mellom lokale aktører 

I prosjektgruppen er også Anita Østro fra Hallingplast, og Annemiek Friebel fra Vidju.


«For Hallingplast er dette en glimrende mulighet til å få tak i den kompetansen vi trenger. Unge nyutdannede har ofte et annet mindset og er topp motiverte for å vise seg frem og lære nye ting» sier Anita Østro, som til daglig er ansvarlig for HR og organisasjonsutvikling i Hallingplast.


– Hallingplast er i vekst og vi har stort fokus på innovasjon. En Trainee håper vi kan bidra inn i konkrete prosjekter vi har planlagt, og komme med nye friske ideer og løsninger.

Annemiek Friebel er COO i Vidju med ansvar for personal og organisasjon, og har bl.a. selskapene Bruse AS og Hallingdal Kraftnett i portefølgjen.

“Vi ser for oss at vårt konsern alene skal lyse ut minimum tre trainee stillinger denne våren. Vi ser på ulike løsninger for traineene der man kan være 1,5 år i samme bedrift, eller en rullerende ordning der man er 9 mnd i 2 bedrifter.

Næringshagen bidrar 

Hallingdal Næringshage bidrar med arbeidet med pilotprosjektet.

“Det er veldig gøy å være med på å pilotere dette i samarbeid med så solide aktører som Vidju og Hallingplast. Dette har vi stor tro på at kan bli en suksess, og vi ser allerede synergier til regionens satsning på utdanning og bo – og blilyst” sier prosjektleder Ida Marie Flatland.

– Næringshagens erfaring er at kompetanse er et skrikende behov for alle bedrifter i alle bransjer i Hallingdal, så dette bør flere bedrifter kaste seg på. Arbeidet med rekruttering starter i februar, så her er det bare å ta kontakt om man vil høre mer eller har et konkret behov i sin bedrift.


Har du spørsmål om prosjektet eller vil komme i kontakt med Hallingdal Næringshage? 

Ida Marie Flatland, Hallingdal Næringshage: imf@nhage.no, eller tlf. 970 89 878.  

Maria Grevsgård, Sats på Hallingdal: maria@hallingdal.no, eller tlf. 417 65 690. 

Skroll til toppen