logo viken fylkeskommune

Tilskudd til bedriftsinternopplæring (BIO-ordningen) 2023

Tilskudd til bedriftsinternopplæring (BIO-ordningen) 2023:

Har din bedrift behov for å gi de ansatte ny kompetanse for å klare en nødvenig omstilling? Da kan du søke Viken fylkeskommune om støtte til å delfinansiere opplæringskostnadene. Søknadsfristen 15. november.

 

Kort om:

  • BIO-ordningen skal bidra til å gi bedrifter kompetansen de trenger for å gjennomføre en nødvendig omstilling, som endringer i bedriftens produkter og tjenester, måten bedriften arbeider på, eller etablering på nye markeder.
  • Midlene skal brukes til opplæringstiltak blant ansatte i Viken.
  • Det kan søkes om inntil 700 000 kroner i støtte per bedrift.
  • BIO-ordningen er en lavterskel støtteordning for alle type bedrifter i Viken, uansett størrelse og bransje.

Viken Fylkeskommune kan også hjelpe med følgende:

  • komme i gang med søknadsprosessen
  • gi deg mer utfyllende informasjon om ordningen
  • beskrive hva vi vektlegger i vurderingen av søknaden

Les mer om BIO-ordningen på viken.no

Se hvilke bedrifter som har mottatt støtte i 2022

 

Skroll til toppen