Tilbyr jobb i Hallingdal via digital jobbmesse

Hallingdal stiller med egen stand på digitale jobbmesse 11. mars 2021. Vil lokke arbeidskraft til fjells.

Det ble arrangert en tilsvarende jobbmesse i 2020, med 1000 deltakere. Når den arrangeres på ny i mars får Hallingdal en egen stand. Målet er å vise arbeidssøkere utenfor regionen, som er nysgjerrig på jobbmulighetene i Hallingdal, hva som finnes.

Kobler ledighet med rekrutteringsbehov

Korona-pandemien har ført til både permitteringer og oppsigelser mange steder i landet. Også i Hallingdal er mange midlertidig skjøvet ut av arbeidslivet. Samtidig har andre deler av arbeidslivet et stort behov for folk og arbeidskraft, men ofte med en annen kompetanse enn den som er ledig.

I sentrale deler av Østlandet er det nå mange ledige hender som representerer etterspurt arbeidskraft i Hallingdal. Spesielt er ledigheten høy blant håndverkere, noe det er et skrikende behov for i Hallingdal.

Samarbeider om digital jobbmesse

I samarbeid med NAV Bærum og Drammen deltar derfor Hallingdal på en digital jobbmesse i mars, for å synliggjøre de mange bo- og arbeidsmulighetene i Hallingdal.

Arbeidsgivere som har et rekrutteringsbehov oppfordres nå til å registerere ledige stillinger på jobbihallingdal.no eller arbeidsplassen.no. Stillingene vil bli profilert og synliggjort for deltakerne på messa og andre jobbsøkere.

Kan koble søkere med arbeidsgivere

NAV Hallingdal, Regionrådet for Hallingdal, og Hallingdal Næringshage vil delta på jobbmessa, på vegner av alle arbeidsgivere i regionen, i håp om å kunne koble interesserte jobbsøkere med aktuelle arbeidsgivere.

Digital jobbmesse vil foregå “live” 11. mars, i tidsrommet 12.00 – 14.30. Her vil arbeidssøkere kunne besøke ulike stands og bli møtt av arbeidsgivere, inkludert Hallingdal sin rekrutteringsstand.

Her vil Hallingdal bli profilert som bo- og arbeidsregion og en vil forsøke å koble interesserte søkere med aktuelle bedrifter. Den digitale jobbmessa vil ellers være åpen i hele perioden fra 10. mars til 31. mars, men i hovedsak ubemannet.

Dersom du ikke alt har gjort det, er oppfordringen altså å melde inn rekrutteringsbehovet ved å registrere stilling på jobbihallingdal.no. Det er ingen ekstra kostnader forbundet verken med bruk av jobbihallingdal eller deltakelsen på jobbmessa.

Det er jobbmesse.no som leverer løsningen. Deltakelsen blir en test på om denne måte å rekruttere på er en metode som kan videreføres og videreutvikles.

 

Ved spørsmål kontakt:

Bjørn Skjelseth, NAV HAllingdal, 92679444

Eller ta kontakt her.

Skroll til toppen