Ta i bruk miljøfyrtårn som styringsverktøy

Fra og med høsten 2021 kan Hallingdal Næringshage bistå bedrifter som ønsker å ta i bruk Miljøfyrtårn som styringsverktøy for grønn vekst.

 

To av våre ansatte har gjennomført konsulentkurs som gjør at vi kan bistå bedrifter som ønsker å bli Miljøfyrtårn-sertifisert. Vi har nå gleden av å kunne tilby gruppesertifisering for bedrifter i Hallingdal som ønsker å jobbe kontinuerlig med forbedringer i sin virksomhet gjennom å bli Miljøfyrtårn.

OBS! Siden dette er næringshagens første kurs vil det være et begrenset antall ledige plasser. Dersom du allerede vet du vil være med, vil vi derfor anbefale påmelding nå. Meld deg på kurs her.

De som er nysgjerrige kan melde seg på et uforpliktende webinar med informasjon om Miljøfyrtårn-ordningen samt vårt sertifiseringskurs torsdag 19. august, fra kl 10.00-11.00.

OBS! Arrangementet har vært. Se opptak av webinaret her:

Miljøfyrtårn-konsulenter: Rune Resset (t.h.) og Bernt Ivar Bergum kan nå også bistå bedrifter som ønsker å bruke Miljøfyrtårn i sitt utviklingsarbeid.

Hvem er kurset for?

Alle bedrifter som fyller disse kriteriene kan delta:

 • Bedriften må falle inn under Miljøfyrtårn-stiftelsens rammer for sertifisering (landbruk faller f.eks. utenfor).
 • bedriften må ikke være for kompleks. (Ordningen er i første rekke beregnet på bedrifter som skal sertifiseres etter Miljøfyrtårns generelle krav og inntil ett bransjekrav).
 • Bedriften må ha én dedikert person som deltar på møter og har det interne ansvaret for sertifiseringsprosessen (en såkalt Miljøfyrtårn-ansvarlig).
 • Det legges opp til et fastsatt løp for gjennomføringen, og Miljøfyrtårn-ansvarlig og andre i bedriften må belage seg på noe jobb mellom møtene for å komme i mål med sertifiseringen i løpet av kursperioden.

Hva er inkludert:

 • Gruppesertifiseringen er en kombinasjon av et kurs og en individuell oppfølging av deltakerne. Prisen inkluderer også selve sertifiseringen, men ikke årlige kostnader til Stiftelsen Miljøfyrtårn*.
 • Innledende gjennomgang med bedriften, samt registrering i Miljøfyrtårn-systemet.
 • Tilgang til den elektroniske Miljøfyrtårn-portalen.
 • 3 møter à 2 timer for opplæring.
 • 1 besøk i bedriften for individuell oppfølging.
 • Individuell oppfølging per e-post, telefon eller nettmøte gjennom kursperioden.

Gjennomføring av sertifisering:

 • Arbeidsmøte 1 (2-3 timer): 15. september, (digitalt), om HMS-internkontroll (herunder policy, HMS-mål, handlingsplan, risikovurdering og arbeidsmiljø).
 • Arbeidsmøte 2 (2-3 timer): 29. september, (digitalt), om kartlegging miljøaspekter (herunder energi, transport, avfall og kartlegging av innkjøpsrutiner og krav til leverandører).
 • Arbeidsmøte 3 (2-3 timer): 21. oktober, (digitalt), om rapporteringsrutiner og oppfølging.
 • Oppfølgingsmøte med den enkelte virksomhet.
 • Sertifiseringsmøte for bedrift med ekstern sertifisør.

Gjennom kurset vil den enkelte virksomhet få hjelp til å finne riktige kriteriesett og prioriteringer. Deltakere får individuell rådgivning ved behov, og får hjelp til å besvare oppgavene i forbindelse med sertifisering.

Kostnader

Ordinær pris: 15.500,- (eks.mva).

Medlemspris: 14.000,- (eks. mva).

Pris målbedrift: 9000,- (eks mva).

*Avgifter til Stiftelsen Miljøfyrtårn komme i tillegg. Avgiften er for tiden på 4100 kroner for virksomheter med 0-9 årsverk og dekker etableringsgebyr og årsavgift det første året. Du finner fullstendig oversikt over etableringsgebyr og årlig serviceavgift for virksomheter etter antall årsverk her.

Ekstra støtte utover det som inngår i tilbudet gjennom gruppesertifisering har ordinær pris på 1100,- (eks. mva) per time. Medlemmer og målbedrifter får rabattert timepris. Ekstratimer vil ikke påløpe uten at dette er avtalt på forhånd.

Er dette interessant for din bedrift så kan du melde din interesse her.

Skroll til toppen