Siva logo

Styrket næringshagene gjennom pandemien

Næringshagene har styrket sin rolle som støtte for næringslivet gjennom koronapandemien. Siva kan vise til rekordmange bedrifter som har fått støtte i 2020.

 

Vi har tidligere omtalt rekordoppslutning om bruken av Hallingdal næringshage i 2020. Nærmere 80 virksomheter i Hallingdal nyttet seg av næringshagens tjenester i 2020, og regionen ble tilført mer enn 2 millioner kroner gjennom Siva-systemet alene. Les mer om det her.

Nå viser også de nasjonale tallene den samme trenden. Stadig flere bedrifter knytter seg til en næringshage for støtte til vekst og utvikling. Aldri før har så mange fått støtte gjennom næringshage- og inkubasjonsprogrammene, hvor Siva bidrar med tilskudd, kompetanse og nettverk.

Viktig bidragsyter

Den nasjonale strukturen av innovasjonsselskaper (næringshager og inkubatorer) viste seg tidlig som en viktig bidragsyter i den krevende situasjonen som norske bedrifter havnet i, som følge av koronapandemien.

– Næringshagene og inkubatorene måtte raskt snu seg rundt, og i stor grad digitalisere sitt arbeid ovenfor næringslivet. De opplevde en betydelig pågang etter deres tjenester og bistand, også fra mange nye bedrifter som ikke hadde benyttet disse før. Denne etterspørselen holdt seg gjennom året, og rekordmange bedrifter fikk bidrag til omstilling, vekst og utvikling i koronaåret 2020, forteller Kjerstin Spjøtvoll, direktør Innovasjon i Siva.

Du kan kontakte Hallingdal Næringshage her.

Økning i total bistand

Totalt fikk nesten 4 600 bedrifter hjelp av næringshagene og inkubatorene i 2020.

– Begge programmer har vist seg svært effektive i den situasjonen som store deler av norsk næringsliv har vært – og fortsatt er i – grunnet koronapandemien. Disse tallene bekrefter programoperatørene og innovasjonsselskapenes relevans i en krisesituasjon, og sier noe om deres posisjon som viktige utviklingsmiljøer for små og mellomstore bedrifter i hele landet, sier Spjøtvoll.

Fjernet egenandel

I kriseåret 2020 ble det mulig for næringshagen å yte bistand uten å kreve egenandel fra bedriftene. Programmene ble forsterket med nærmere 80 millioner kroner, som en del av de nasjonale krisepakkene. Midlene hadde som formål å bidra til vekst og utvikling hos norske bedrifter i en krevende tid.

Et godt redskap for næringsutvikling

Siva kjører årlige undersøkelser på flere nivå, hvor blant annet bedriftene som får hjelp av aktørene i Siva-strukturen blir spurt om hvor fornøyde de er med næringshagene og inkubatorene.

–  Kundetilfredsheten og addisjonaliteten (oppfatningen om at Siva har vært en utløsende faktor og tilført noe ekstra, journ.merk) var i utgangspunktet høy, og er økende i 2020, forteller Spjøtvoll.

Les hele saken på Siva.no

Skroll til toppen