Styrker laget i næringshagen

Hallingdal Næringshage utvider staben igjen. Agnete Berg Sataslåtten starter som prosjektleder/bedriftsveileder i august.

 

Agnete Berg Sataslåtten har flere års erfaring fra reiselivet, sist som markedssjef i Hallingdal Feriepark i Ål. Fra og med 9. august blir ho en del av teamet i Hallingdal Næringshage. Næringshagen har ekspandert de siste årene, både geografisk og bemanningsmessig. Vi er nå lettere tilgjengelig for virksomheter i alle kommuner i Hallingdal, gjennom satellittkontor ved kontorfelleskap i alle kommunesentre. Hele veien har vi opplevd økende pågang. Med nyansettelsen er det nå seks årsverk i staben, og med det bedre kapasitet også til å kunne bistå bedriftene eller bidra i prosjekter.

Støtte har betydning

Næringshagen bistår i 2020 mer enn 80 virksomheter i Hallingdal med store og små utviklingsoppgaver. En spørreundersøkelse for 2020 blant de som har mottatt støtte (som målbedrifter) viser at næringshagen har god standing, og sammenlignet med andre næringshager skårer Hallingdal Næringshage over snittet.

Det viktigste funnet i undersøkelsen er imidlertid at 81% av de som svarte (31 bedrifter) sier utviklingsarbeidet ville vært lavere prioritert uten forbindelsen til næringshagen. 13% sier utviklingsarbeidet ville blitt utsatt på ubestemt tid uten en tilknytning til Hallingdal Næringshage. Dette forteller oss at det er viktig for mange å ha en ekstern partner å diskutere med når man skal videreutvikle og forbedre egen virksomhet, egne produkter og tjenester, eller effektivisere arbeidsprosessene.

2020 har vært et spesielt år, sterkt preget av koronapandemien. I en verden der skiftene skjer hyppig er behovet for kontinuerlig utviklings- og omstillingsarbeid avgjørende. Pandemien har forsterket behovet. Dette gjelder i flere bransjer, men ikke minst innenfor reiselivet – en næring som er så stor og viktig for regionen vår.

I lys av dette er vi glade for å kunne møte fremtiden med et styrket lag som også nå inkluderer bransjeerfaring og kompetanse spesielt fra reiselivet.

Ferieavvikling

Men staben styrkes ikke før etter årets ferieavvikling. Fra og med mandag 5. juli til og med fredag 6. august vil det være ferie for mange, også for mange i næringshagen. Ved henvendelser som haster i denne perioden ber vi derfor at du tar kontakt med daglig leder Stian Bogar. Kontaktinfo til alle ansatte finner du her.

Ha en riktig god sommer!

Skroll til toppen