Strømstøtte og støtteordninger for næringslivet

Hallingdal Næringshage følger tett med på utviklingen i markedet, både eksisterende og kommende tiltak om strømstøtte og støtteordninger for næringslivet. Vi er her for det lokale næringslivet om det er et behov for veiledning eller rett og slett en sparringspartner i veien videre – så ta kontakt med oss. Du trenger ikke være målbedrift eller medlem for å ta kontakt. Vår dør er åpen for alle i Hallingdal som vil snakke om muligheter fremover.

Det etableres i disse dager en ny søknadsbasert rammestyrt ordning administrert av Enova for spesielt utsatte bedrifter. Ordningen avgrenses til bedrifter med minst 3 pst. strømintensitet første halvår 2022, målt som faktiske strømkostnader som andel av omsetning i denne perioden.

Tilskudd beregnes utfra en modell med to støttetrinn. Alle bedrifter som kvalifiserer til ordningen og som gjennomfører energikartlegging kan søke om og motta tilskudd. Støtten vil kunne bli avkortet i henhold til disponibel bevilgning. Tilskuddet vil øke dersom bedriften også gjennomfører energitiltak som er relatert til virksomheten og som inngår i energikartleggingen.

Strømkomponenten beregnes utfra differansen mellom den faktiske strømprisen per kWh som bedriftene har stått overfor og en terskelverdi på 70 øre:

  • Støttetrinn I: inntil 25 pst. av differansen mellom faktisk pris og 70 øre per kWh. Bedriften må som minimum gjennomføre energikartlegging.
  • Støttetrinn II: inntil 45 pst. av differansen mellom faktisk pris og 70 øre per kWh. Bedriften må gjennomføre energikartlegging, og i tillegg søke om tilskudd til og gjennomføre energitiltak.
  • Bedriften for tilskudd på inntil 50 pst. av investeringskostnaden knyttet til energitiltaket

Mer info finner du på linken under og vi oppfordrer bedrifter som har spørsmål om å ta kontakt med oss næringshagen på post@nhage.no

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/3-milliarder-til-a-trygge-arbeidsplasser-og-forsterke-energiomstillingen/id2927769/

 

Skroll til toppen