Innovasjon Norge

Støtte til omstilling i reiselivet

Innovasjon Norge støtter prosjekter for omstilling og tilpasning, spesielt for reiselivs-, event- og serveringsnæringa.

 

Støtteordningen er en justert videreføring av tidligere ordninger, nå med 850 millioner kroner til fordeling. Ordningen har løpende søknadsbehandling, men lukkes 30. september 2021.

Tilskuddsordningen er forbeholdt virksomheter med dokumenterbart omsetningsfall, og skal bidra til å fremme grønn omstilling og bruk av digitale løsninger for å styrke den enkelte bedrifts, men også Norge som reisemål sin konkurransekraft i et langsiktig perspektiv. Prosjekter som bidrar til dette vil derfor kunne prioriteres i denne utlysningen.

Nytt i denne utlysningen er at hele serveringsnæringen kan søke. Ordningen åpner videre for at virksomheter kan søke om støtte til utviklingsprosjekter som innebærer samarbeid med andre virksomheter.

Støtten skal gå til de bedrifter som vurderes er mest levedyktige i lys av at utfordringene for reiselivs-, event- og serveringsnæringene ikke er over og at det derfor er behov for en mer hensiktsmessig tilpasning av den samlede kapasiteten i næringene. Prosjekter bør ha et langsiktig omstillingsperspektiv for å øke produktiviteten på lang sikt når smittevernstiltakene avvikles.

Søknader blir fortløpende behandlet, men siste frist for innsending er 30. september 2021.

 

Se opptak av webinar fra Hallingdal Næringshage, i samarbeid med Hallingdal Etablerersenter og Innovasjon Norge, med presentasjon fra et vellykket omstillingsprosjekt fra Geilolia AS. (21.06.2021)

Se opptak av webinar fra Innovasjon Norge om ordningen fra 21. mai 2021.

Hvem kan søke?

Reiselivs-, event- og serveringsnæringene omfatter i denne sammenhengen virksomheter som er registrert i enhetsregisteret med følgende næringskoder:

  • Overnatting (NACE 55)
  • Attraksjon/aktivitet (NACE 90, 91 og 93)
  • Formidling (NACE 79)
  • Transport (NACE 49 (ex. 49.32 og 49.42), 50 og 51 (ex. 51.22)
  • Servering (NACE 56)
  • Utleie – og leasingvirksomhet (NACE 77) hvor opplevelse er en sentral del av tilbudet
  • Kongress-, messe- og utstillingsvirksomhet (NACE 82.3)
  • Impresariovirksomhet (NACE 74.903)

Merk at næringskode skal være relatert til foretaket, ikke prosjektet.

Krav til søker

Foretaket må kunne dokumentere minimum 30 prosent gjennomsnittlig omsetningsfall for månedene desember 2020, samt januar og februar 2021 sammenlignet med samme periode i 2019 og 2020.

Støttebeløp

Innovasjon Norge kan finansiere inntil 80 prosent av godkjent støttegrunnlag oppad begrenset til fem millioner kroner per bedrift for små og mellomstore bedrifter. For store bedrifter er dette avgrenset til 70 prosent. Les mer her.

Maksimalt tilskuddsbeløp kan ikke overstige 5 millioner kroner per foretak/konsern.

Les alt om ordningen her.

Skroll til toppen