Støtte til bedriftsintern opplæring

Gjør som Hallingdølen. Søk og få støtte til kompetanseutvikling og bedriftsintern opplæring (BIO-midler) fra Viken fylkeskommune. 

 

– For oss betyr dette at vi kan bruke ressurser på kompetanseheving, seier Ola Stave. Da pandemien kom måtte adm. dir i Hallingdølen permittere flere ansatte da særlig annonsemarkedet svikta. Hallingdølen søkte Viken fylkeskommune og fikk støtte til kompetanseheving og bedriftsintern opplæring (BIO-midler) både i 2020 og i 2021. Det har gjort det mulig å ta permitterte tilbake i arbeid og drive kompetanseheving i alle avdelinger i virksomheten.

20 millioner til 91 bedrifter

Det kom inn 175 søknader på utlysningen som hadde søknadsfrist 1.mars. Nå er det klart at litt mer enn halvparten, 91, har fått innvilget støtte. Maksimalt støttebeløp per bedrift er 700.000 kroner. Hallingdølen er blant de virksomhetene i vår region som har fått full uttelling og dermed 700.000 kroner i støtte. Det er krav om at virksomheten går inn med det samme, men også egne timer kan inngå i regnestykket. For Hallingdølen betyr det at det bare i år investeres 1,4 millioner kroner på å holde de ansatte ajour på den rivende utviklingen som skjer i mediebransjen på flere nivå.

Nye 60 millioner til kompetansetiltak

Det er tidligere varslet at støtteordningen vil bli videreført, og nå opplyser Viken fylkeskommune at det er satt av ytterligere 60 millioner kroner til kompetansetiltak.

Søknadsordningen gjenåpnes 15. juni, nå med løpende søknadsbehandling, fra og med august. Les mer om det her.

Ordningen vil bli søkbar i portalen www.regionalforvaltning.no.

– Det som også er positivt er at ordningen er enkel og ubyråkratisk. Den er også enkel å rapportere på, sier Stave. Dersom ordningen blir en årlig ordning er han klar på at Hallingdølen vil benytte seg av den også videre.

Til sammen er det per 1. juni tildelt støtte på 20 millioner kroner.

Her kan du se listen over alle innvilgede søknader.

Skroll til toppen