logo kompensasjonsordning

Støtte fra kompensasjonsordning

Kompensasjonsordningen for næringslivet er igjen søkbar for foretak med vesentlig omsetningsfall som følge av koronapandemien.

Ordningen dekker inntil 85 prosent av faste uunngåelige kostnader i månedene november og desember 2021 og januar 2022. I februar tas maksimal dekningsgrad ned til 70 prosent. Søknadsfristen er 25. april 2022.

Kan også dekke strømkostnader

Etter en rekke innspill fra næringslivet er kompensasjonsordningen justert og forlenget til og med februar. Ekstraordinære forhold har ført til uvanlig høye strømpriser de siste månedene. Det har ført til økte strømkostnader for både privatpersoner og bedrifter. Bedrifter som kvalifiserer for støtte under den generelle kompensasjonsordningen kan få dekket strømutgiftene til lys og varme som en del av de faste unngåelige kostnadene.

Løsningen er automatisk, og bedrifter som søker kan vente seg penger på konto innen et par arbeidsdager.

Les mer om ordningen på Kompensasjonsordning.no

Skroll til toppen