deltakere klimakonferanse hallingdal

Stort engasjement for miljø og klima

Den første Klimakonferansen i Hallingdal samlet mer enn 100 deltakere på Pers Hotell 16. mars 2022. Og med det er “klimagrunnmuren” etablert.

110 personer fra offentlig og privat sektor var påmeldt til den første Klimakonferansen i Hallingdal. Dermed var Bjørnehallen på Pers Hotell 16. mars temmelig full. Programmet var også fullt, som etter åpning av Gol-ordfører Heidi Granli, rommet hele 12 innlegg.

Lokalavisen Hallingdølen, som var tilstede under første halvdel av programmet, omtalte i etterkant i hovedsak et stunt som ikke var del av det offisielle programmet.

Anette Lindahl Raakil, fylkesråd for plan, klima og miljø i Viken fylkeskommune, var første innleder. Hennes presentasjon kan dere se i sin helhet her:

Under kan alle som måtte ønske laste ned og se PDF-filer av de fleste andre presentasjoner som ble holdt.

Klimanettverk Hallingdal

Klimanettverk Hallingdal:

  • skal styrke og fasilitere kommunenes klimaarbeid gjennom fellesprosjekter og jevnlige møter kommunene imellom.
  • skal følge opp klimasatsingen fastsatt i Strategisk plan for Hallingdal, i samarbeid med Regionrådet og næringslivet gjennom Hallingdal Næringshage.
  • skal samarbeide med Viken fylkeskommune (Klima Viken) og Statsforvalteren i Oslo og Viken (Klimasats) for å løse utfordringene.

Nettverksarbeidet er politisk forankret gjennom de gjeldende energi ‐ og klimaplanene som Hallingdalskommunene har, gjennom regionrådsmøter og rådmannsutvalget. Klimanettverket er også satt på dagsorden gjennom nylig vedtatt Strategisk plan for Hallingdal 2022 ‐ 2025.

Ta kontakt og kom med innspill

Det er Jørn Magne Forland som leder klimanettverket. Ta gjerne kontakt med han. Næringsaktører kan kontakte Hallingdal Næringshage ved Bernt Ivar Bergum.

Klimanettverket, som hadde ansvaret for innholdet og regien på klimakonferansen, er veldig fornøyde med både oppslutning og deltakelse. Arrangementet vil i etterkant bli evaluert. Det betyr at tilbakemeldinger fra alle som deltok er ønskelig. Det oppfordres herved til å svare på undersøkelsen som sendes ut til alle deltakere.

Også de som av ulike årsaker ikke deltok på konferansen oppfordres til å komme med sine innspill. Innspill kan sendes inn via skjema på kontakt oss-siden.

Se bilder fra konferansen 2022 her:

Se ellers spillelisten som gikk i lobbyen under Klimakonferansen 2022 her:

Skroll til toppen