Logo startup extreme

Startup Extreme 2022 i Hemsedal

Startup Extreme 2022 kommer til Hemsedal 27.-28. april. – Et springbrett for vekstbedrifter.

Det er Startup Norway som står bak arrangementet, som har vært arrangert på Voss under Ekstremsportveko i flere år. Fra 2022 flytter arrangementet til Hemsedal. 27. og 28. april er datoene du må merke deg for å bli med å møte både norske og internasjonale gründere, startups og investorer.

Hallingdal Etablerersenter og Hallingdal Næringshage ønsker Startup Norway as sitt arrangement Startup Extreme velkommen til Hallingdal og Hemsedal, og ser fram til et fruktbart samarbeid til beste for lokalt gründerskap og satsing på lokale vekstbedrifter i regionen. Årets Startup Extreme-arrangementet kan innebære starten på et langsiktig samarbeid mellom etablererveiledningen og gründermiljøer i Hallingdal, der Hallingdal vil få tilgang til Startup Norway sitt kompetansehevende program og nettverk.

Vil vokse i Hemsedal og Hallingdal

Arrangørene har ambisjoner om å bygge et av Europas hotteste startup eventer, nå med utgangspunkt i reiselivsregionen Hemsedal og Hallingdal. Dette kan potensielt bidra til store langsiktige ringvirkninger for lokal næringsutvikling i årene som kommer.

Det er forventninger om 500-700 deltagere i april 2022. Gjennom eventet ønsker man å inspirere til at det startes flere nye vekstselskaper også i Hallingdal. Dersom man lykkes i Hemsedal kan arrangementet gjentas og vokse, som et økosystem for nyskaping og gründervirksomhet for både norske og internasjonale aktører.

Fyller et etterlengtet behov

Startup Norway er Norges ledende selskap for ekspanderende startup-selskaper og har svært god kompetanse på å hjelpe nystarta selskaper som ønsker vekst videre i sin utvikling. Selskapet har tilgang på et stort nettverk med investorkapital som forstår dynamikken i nystartede vekstselskaper. Et slikt nettverk har vært en mangelvare i Hallingdal.

Derfor er det gledelig at vi kan tilby dette gjennom samarbeidet med Startup Norway. Slik legges det til rette for at de beste ideene og selskapene med vekstambisjoner i Hallingdal kan få mulighet til å presentere seg og sine ideer for investorer med interesse for oppstartselskaper.

God på nyskaping

Hallingdal er en region med mange nyetableringer, sammenliknet med landet for øvrig. Først og fremst gjelder dette tradisjonelle næringer som bygg & anlegg, handel og service.

I tida framover er det viktig å tilrettelegge for at næringslivet kan ta miljøvennlige, innovative og fremtidsrettede valg. Gründere, både innen etablert næringsliv og i nystarta selskap, er de fremste aktørene for nye forretningsideer og nye forretningsmodeller. Disse er særlig viktige for å skape nye framtidsretta arbeidsplasser. Mange av morgendagens arbeidsplasser vil komme fra nye gründerbedrifter, for eksempel innenfor det grønne skiftet. Mange av disse har et internasjonalt marked og har behov for faglig hjelp og ekstern kapital for raskt å nå store markeder.

Utvider støtteapparatet

Samarbeidet med Startup Norway vil bidra til at Hallingdal får utvidet økosystemet for å understøtte nye ideer og forretningsmodeller innen utradisjonelle (for Hallingdal) og framtidsretta næringer. Det blir viktig for framtidas næringsliv i Hallingdal å etablere nye arbeidsplasser i «nye» næringer i tillegg til de tradisjonelle satsningsområdene. Gjennom samarbeidet med Startup Norway får Hallingdal etablert en tettere forbindelse med internasjonal kompetanse for nasjonal og internasjonal skalering og vekst.

Les mer og meld deg på her.

Under kan du se en video fra tidligere arrangement, på Voss.

Skroll til toppen