starter nytt studietilbud

Starter ny lederutdanning for bygg- og anlegg

Fagskolen i Viken kan løfte kompetansen innenfor bygg- og anlegg fra Hallingdal.

 

Bygg- og anleggsbransjen trenger nye og dyktige medarbeidere. Behovet for faglært arbeidskraft er stort. Og nå åpner det seg en gyllen mulighet for dem som vil bli prosjektleder eller skaffe seg formell kunnskap i praktisk ledelse for bygg- og anleggsbransjen i Hallingdalregionen og omland.

22. februar ble det gjennomført et informasjonsmøte på Vestlia Resort om det nye tilbudet. Du kan se opptak av møtet her.

Informasjonsmøte | Lederutdanninger for bygg- og anleggsbransjen. from Felefrans on Vimeo.

Fagskolen i Viken starter høsten 2022 opp to helt nye bransjeprogram som er direkte rettet mot den ansatte i raskt voksende næringen. Bransjeprogrammene er studiepoenggivende kurs og er henholdsvis «prosjektledelse for bygg- og anleggsbransjen» og utdanning i  «praktisk ledelse for bygg- og anleggsbransjen».

Jan Olav Helling og rektor i Fagskolen Viken Eirik Hågensen.

-Vi jobber for å legge til rette for alle nye utdanningstilbud i vår region og håper mange vil benytte seg av dette, sier Jan Olav Helling, daglig leder i Regionrådet for Hallingdal. Det må minst melde seg 15 for at tilbudet skal komme i gang.

Trenger flere ledere

Hallingdal og regionene rundt opplever stor aktivitet innen bygg- og anleggsbransjen. Dette gjelder både små, mellomstore og store prosjekter som skal utvikles og gjennomføres.

-Det er derfor stort behov for kvalifiserte medarbeidere med lederutdanning. Samtidig er det mange medarbeidere i denne næringen som ønsker å skaffe seg utvidet kompetanse og å få en formell lederutdannelse med studiepoeng. Derfor tror vi at dette kommer til å bli to etterspurte og attraktive utdanningsløp som avsluttes med eksamen og gir 30 studiepoeng, sier utviklingsleder og prosjektansvarlig Gry Ulvedalen i Fagskolen i Viken.

-Bygg- og anleggsbransjen, og også V/A-bransjen (kommunalteknikk) har et økende behov for personer som har relevant og bransjespesifikk kompetanse direkte knyttet til prosjektledelse. Og vi er glade for at vi nå får på plass en slik utdanning, sier prosjektleder, Erik Kylstad.

Etterspurt arbeidskraft

-Vårt mål er at deltagerne etter endt utdanning skal ha ny og oppdatert kompetanse som skal være direkte anvendbar i arbeidslivet i Hallingdal og omegn.

Dette er en region som satser sterkt på vekst innen en rekke områder og derfor vil bygg- og anleggsbransjen ha et stadig behov for flere mennesker med riktig kompetanse.

I denne sammenhengen er det viktig å utdanne prosjektledere som har høy omstillingsevne og prosjektledelseskompetanse sammen med kunnskap om nye arbeidsmetoder og nye faglige tilnærminger og løsninger, sier Kylstad.

Ny utdanning

– Begge bransjeprogrammene gjennomføres på deltid over ett år og starter opp i siste halvdel av august i år. Det er mulig å søke opptak i perioden fra april til august, fortsetter Erik Kylstad.

Studiene er nettstudier med inntil fire kortere samlinger på Geilo i løpet av året, og er derfor uavhengig av hvor deltageren bor eller jobber.

-Vi har siden i fjor vår vært i full gang med å planlegge innholdet til de ulike modulene i kursene, samt å knytte til oss en rekke eksterne samarbeidspartnere fra bygg- og anleggsbransjen for at kursene skal være de aller beste i sitt slag i landet, sier Gry Ulvedalen.

-Utdanningen er spesielt rettet mot dem som har yrkeserfaring fra før og som ønsker seg en lederjobb i faget. Noen har allerede formell yrkesbakgrunn, mens andre har lang og relevant erfaring uten en formell fagutdanning. Vi har lagt spesiell vekt på at det skal være mulig å stå i full jobb under utdanningsperioden, fordi dette er positivt både for de enkelte bedriftene og for den ansatte, forteller Gry Ulvedalen.

Informasjonsmøte

-Vi er stolte og glade over at de to bransjeprogrammene i bygg- og anleggsfaget kan føyes til fagskolens allerede brede og rike studietilbud. Fagskolen i Viken er Norges største offentlige fagskole. Og nå utvides altså skolens tilbud ytterligere med utdanning som skal bidra til en solid kompetanseheving i en spennende region, sier rektor Eirik Hågensen.

Studiestart er i august, men allerede tirsdag kveld den 22. februar skal det gjennomføres et informasjonsmøte for interesserte og nye studenter på Vestlia Resort på Geilo.

Fagskolen i Viken er norges største offentlige eidre fagskole, med sine mer enn 4000 studenter. Geilo ligger nå inne som et fast studiested, sier rektor Eirik Hågensen.

Her skal Fagskolen i Viken sammen med Geilogruppen informere både om innholdet i de to fagprogrammene samt om noen av de mulighetene som Geilo og Hallingdalsregionen kan by på.
Informasjonskvelden skal i tillegg strømmes digitalt for å nå ut så bredt som mulig.

For ytterligere informasjon

Utviklingsleder og prosjektansvarlig:
Gry Ulvedalen
Telefon: 905 06 621
Epost: gryu@viken.no

Prosjektleder:
Erik Kylstad
Telefon: 464 15 258
Epost: erikky@viken.no

Rektor Fagskolen i Viken
Eirik Hågensen
Telefon: 948 04 330
Epost: eirikh@viken.no

Skroll til toppen