logo viken

Søk støtte til kompetanseheving

Viken fylkeskommune har fordelt 100 millioner kroner til bedrifter som hever kompetansen til sine ansatte. Skal din bedrift søke også?

Viken fylkeskommune har siden 2020 bidratt med 100 millioner kroner til 250 bedrifter i Viken som har hatt behov for å gi et kompetanseløft til sine ansatte.

Det er fortsatt mulig å søke støtte fra BIO-ordningen fortløpende gjennom 2022:

  • BIO-ordningen skal bidra til å gi bedrifter kompetansen de trenger for å gjennomføre en nødvendig omstilling, som endringer i bedriftens produkter og tjenester, måten bedriften arbeider på, eller etablering på nye markeder.
  • Midlene skal brukes til opplæringstiltak blant ansatte i Viken.
  • Det kan søkes om inntil 700 000 kroner i støtte per bedrift.
  • BIO-ordningen er en lavterskel støtteordning for alle type bedrifter i Viken, uansett størrelse og bransje.
  • I 2022 er det 60 millioner kroner i potten og søknadsfristen er løpende.
  • Siden 2020 har Viken fylkeskommune støttet 250 bedrifter med totalt 100 millioner kroner.

Viken Fylkeskommune kan også hjelpe med følgende:

  • komme i gang med søknadsprosessen
  • gi deg mer utfyllende informasjon om ordningen
  • beskrive hva vi vektlegger i vurderingen av søknaden

Bestill veiledningstime med en fylkeskommunens BIO-rådgivere her.

Se hvilke bedrifter som har mottatt støtte hittil i 2022

Les mer om BIO-ordningen på viken.no

Skroll til toppen