SkatteFUNN – for innovative bedrifter

Har du et prosjekt som er nytt i din bransje? Da kan du kanskje også ha rett på å få dekket 19 prosent av utviklingskostnadene.

 

SkatteFUNN er en rettighetsbasert skattefradragsordning som skal motivere norsk næringsliv til å øke sin satsing på forskning og utvikling (FoU). Ordningen skal støtte opp om de bedriftene som tar sjanser og som strekker seg litt lengre enn konkurrentene for å skape nye løsninger.

SkatteFUNN står for “Skattefradrag for Forskning og Utvikling i et Nyskapende Næringsliv”. For å kvalifisere til ordningen må prosjektet:

  • være målrettet og avgrenset, slik at det er mulig å skille prosjektet fra bedriftens normale virksomhet
  • utvikle eller forbedrede varer, tjenester eller produksjonsprosesser
  • fremskaffe ny kunnskap eller nye ferdigheter, eller benytte eksisterende kunnskap eller ferdigheter på nye måter eller områder
  • være til nytte for bedriften

Dersom du kan svare ja på alle disse kriteriene kan du vurdere ordningen nærmere. SkatteFUNN er en indirekte støtteordning. Det vil si: Støtten gis som fradrag i skatt, for kostnader knyttet til gjennomførte forsknings- og utviklingsaktiviteter. Det kan gis 19 prosent støtte av de godkjente prosjektkostnadene.

Søknader som sendes inn før 1. september er garantert å bli ferdigbehandlet samme år, og det innebærer at du kan få fradrag for prosjektkostnader påløpt i søknadsåret.

Søknader som sendes etter 1. september behandles samme år så langt det er kapasitet. De som ikke blir ferdigbehandlet innen utgangen av året overføres til påfølgende år for behandling, men vil da ikke gi skattefradrag for det året søknaden ble innsendt.

Her finner du Forskningsrådets guide til SkatteFUNN.

Ta gjerne kontakt med oss i næringshagen dersom du har spørsmål eller ønsker bistand.

Skroll til toppen