Skal hjelpe bedrifter med å bli Miljøfyrtårn

Hallingdal Næringshage vil bidra til at flere bedrifter blir sertifisert som Miljøfyrtårn. En pilot starter nå, og fra høsten kan flere bli med.

Vi har gleden av å kunne tilby gruppesertifisering for bedrifter i Hallingdal som ønsker å bli Miljøfyrtårn. På denne måten håper vi å bidra til at enda flere velger å bli sertifiserte. Samtidig blir man kjent med andre bedrifter som har samme ambisjon.

Per 22. april 2021 er det 67 private virksomheter i Hallingdal som har Miljøfyrtårn-sertifisering, i følge oversikten på www.miljofyrtarn.no.  Disse fordeler seg på kommunene i Hallingdal som følger:

 • Flå: 6
 • Nesbyen: 5
 • Gol: 14
 • Hemsedal: 13
 • Ål: 14
 • Hol: 15

I samarbeid med Miobedrift vil vi kjøre en pilot med et bregrenset antall bedrifter denne våren. Det er mulig å melde interesse for høstens planlagte gruppesertifisering allerede nå. Er dette interessant for din bedrift så kan du melde din interesse her.

Alle bedrifter kan i utgangspunktet delta. Ordningen er åpen for alle bedrifter som fyller disse kriteriene:

 • Virksomhet må falle inn under Miljøfyrtårn-stiftelsens rammer for sertifisering (landbruk faller f.eks. utenfor)
 • Virksomhet må ikke være for kompleks. (Ordningen er i første rekke beregnet på bedrifter som skal sertifiseres etter Miljøfyrtårns generelle krav og inntil ett bransjekrav).
 • Bedriften må ha én dedikert person som deltar på møter og har det interne ansvaret for sertifiseringsprosessen (en såkalt Miljøfyrtårn-ansvarlig).
 • Det legges opp til et fastsatt løp for gjennomføringen, og Miljøfyrtårn-ansvarlig og andre i bedriften må jobbe mellom møtene for å tilfredsstille kravene og dokumentere at dette er gjort.

Hva er inkludert:

 • Gruppesertifiseringen er en kombinasjon av et kurs og en individuell oppfølging av deltakerne. Prisen inkluderer også selve sertifiseringen.
 • Innledende gjennomgang av bedriften og registrering i Miljøfyrtårn-systemet.
 • Tilgang til den elektroniske Miljøfyrtårn-portalen.
 • 3 møter à 2 timer for opplæring.
 • 1 besøk i bedriften for individuell oppfølging.
 • Individuell oppfølging per e-post, telefon eller nettmøte gjennom kursperioden.

Gjennomføring av sertifisering:

 • Arbeidssmøte 1: Torsdag 6. mai, 1300-1530 (digitalt), om HMS-internkontroll (policy, HMS-mål, handlingsplan, risikovurdering og arbeidsmiljø).
 • Arbeidssmøte 2: Fredag 21. mai, 0900-1130 (digitalt), om kartlegging miljøaspekter (Energi, transport, avfall) og kartlegging av innkjøpsrutiner og krav til leverandører.
 • Arbeidssmøte 3: Torsdag 3. juni, 1300-1530 (digitalt), om rapporteringsrutiner og oppfølging.
 • Oppfølgingsmøte hos den enkelte virksomhet i uke 23.
 • Sertifiseringsmøte for bedrift med sertifisør i uke 23-24.

Kurslederne vil følge progresjonen til den enkelte virksomhet etter hvert som kriteriene oppfylles. Deltakere får individuell rådgivning der det er behov og får hjelp til å besvare alle oppgaver.

Kostnader

Prisen for hele sertifiseringsprosessen er 15.500,- (eks.mva). Avgift til Miljøfyrtårn: 4100,- (eks. mva)*.

*Avgiften gjelder for virksomheter med 0-9 årsverk og dekker etableringsgebyr og årsavgift det første året. Du finner fullstendig oversikt over etableringsgebyr og årlig serviceavgift for virksomheter etter antall årsverk her.

Ekstra støtte utover det som inngår i gruppesertifiseringen vil bli fakturert til en rabattert pris på 1100,- (eks. mva) per time. Ekstratimer vil ikke påløpe uten at dette er avtalt på forhånd. Ettersom dette i første omgang er en pilot gjør vi oppmerksom på at det kan bli endringer i programmet før høstens program.

Skroll til toppen