skjermdump nettside rff viken

Ser du løsninger på et samfunnsproblem?

Har du eller din virksomhet en idé som kan løse noen av de regionale samfunnsutfordringene, og på den måten bidra til verdiskaping i næringslivet eller i offentlig sektor?

 

Da kan du vurdere å søke støtte fra Regionalt kvalifiseringsprosjekt via Regionalt forskningsfond Viken (RFF). Søknadsfristen for 2. halvår 2020 er 1. november, kl 13. Kontakt gjerne Hallingdal Næringshage for få vurdert ideene. Aktuelle søkere vil kunne få kostnadsfri bistand fra kompetansemegler i søknadsprosessen (Se oversikt over kompetansemeglere nederst på siden.)

Det kan søkes om minimum 250.000, opp til 500.000, for prosjekter med varihet på 6-12 måneder. RFF kan gi inntil 70 % støtte til prosjektene. Tidligst oppstart 1. januar 2021, og seneste start er 1. april.  Formålet med ordningen er å stimmulere næringsliv og offentlig sektor i Viken til å se nytten av forskningsdrevet innovasjon og samtidig løse noen av de regionale samfunnsutfordringene.

Et kvalifiseringsprosjekt skal avklare om innovasjonen senere kan videreføres i et hovedprosjekt i en av to kategorier:

 1. som er avhengig av ny kunnskap som dermed kan føre til et forskningsdrevet innovasjonsprosjekt i regi av RFF, Forskningsrådet eller EU-midler
 2. som er et rent utviklingsprosjekt uten forskningsutfordringer

Tema for søknad?

Det er disse temaene som søknadene vil bli vurdert opp etter.

 • Klima, miljø og energi:
  vann/avløp, fornybar energi, energieffektivitet, mat/landbruk, biobasert produksjon, natur-og ressursforvaltning.
 • Helse og omsorg:
  livsvitenskap, helse-og velferdsteknologi, folkehelse, tjenesteutvikling.
 • Utdanning og oppvekst:
  læringsteknologi/«EdTech», integrering/inkludering, frivillighet.
 • Teknologi:
  digitalisering, miljøteknologi, mikro-/nanoteknologi, systemutvikling, smartteknologi, prosessteknologi, maritim teknologi og andre muliggjørende teknologier.
 • By-, steds-og regionutvikling:
  samferdsel og transport, reiseliv og opplevelser, attraksjonskraft, kultur.

Temaene er ikke satt opp i prioritert rekkefølge. Under hvert tema er det eksempler på aktuelle tematiske områder, men ikke begrenset til disse.

Hvem kan søke?

 • Små og mellomstore bedrifter*, organisert som aksjeselskap, med registrert forretningsadresse i Viken (Søkerbedriften må ha lønnete ansatte på søknadstidspunktet og i prosjektperioden)
 • Kommuner i Viken
 • Kommunale og interkommunale fagetater/ -selskaper i Viken
 • Viken fylkeskommune

Les mer detaljer om ordningen på nettsiden til Regionalt forskningsfond Viken, her.

Her kan du ser oversikt over kompetansemeglere i Viken, og hvilke kompetanseområder de har.

Kontakt gjerne oss i Hallingdal Næringshage ved spørsmål.

Skroll til toppen