Logo Hallingdal

Sats på Hallingdal

Ønsker DU å være med å påvirke framtida i Hallingdal? Ved å delta i en kort spørreundersøkelse kan du være med å sette agenda.   

 

Med bakgrunn i utfordringene som koronapandemien har skapt har Hallingdal fått omstillingsstatus. Regionrådet for Hallingdal jobber nå sammen med Innovasjon Norge og Viken fylkeskommune for å satse på nye arbeidsplasser, videreutvikling av det som fungerer, og skape mer variasjon i næringslivet.

Regionrådet kaller satsinga for «SATS PÅ HALLINGDAL».

Det sendes nå ut en spørreundersøkelse som går til alle kommunestyrerepresentanter, til administrativ ledelse i kommunene, samt flere hundre bedrifter og næringsdrivende i Hallingdal, og andre sentrale aktører. Det er en invitasjon til å være med på å påvirke framtida i Hallingdal, og resultatet av undersøkelsen skal gi oss et grunnlag for en flerårig satsing på næringsutvikling i dalen.

For å lykkes er det viktig at hele regionen engasjerer seg!

Bakgrunn

Deler av Hallingdal er hardt rammet av koronaepidemien, med stor arbeidsledighet og press på arbeidsplasser og bedrifter. Selv om den internasjonale turismen forventes å ta seg opp igjen, har pandemien synliggjort Hallingdals ensidige avhengighet av reiselivsnæringen. Hallingdalsregionen er med andre ord sårbar. Det er ønske om å videreutvikle reiselivet og skape et bredere og mer robust næringsgrunnlag.

Med bakgrunn i dette søkte Hallingdalsregionen Viken fylkeskommune om omstillingsstatus. Viken fylkeskommune vedtok i mars 2021 å gi Hallingdal omstillingsstatus for en periode på tre år.  Omstillingsstatus skal bidra til å vitalisere og forsterke næringsutviklingsarbeidet i regionen.

Innovasjonsselskapet Proneo AS er innleid for å bistå Regionrådet for Hallingdal i arbeidet med å legge grunnlaget for denne flerårige satsinga på næringsutvikling. For å få innspill til dette arbeidet sendes det ut en elektronisk spørreundersøkelse til alle bedrifter/næringsdrivende, kommunepolitikere og kommuneledelse samt nøkkelpersoner i Hallingdal.

Invitasjon til deltagelse på spørreundersøkelsen sendes på mail.  I tillegg legges den ut på regionrådets hjemmeside, på kommunenes hjemmeside og deles på kommunenes Facebook-sider.

Delta i undersøkelsen her

Arbeidet er i denne fasen avhengig av god oppslutning fra næringsliv og politisk og administrativ ledelse i kommunene, så benytt sjansen til å si din mening!

Du inviteres til å komme med dine innspill ved å besvare denne undersøkelsen:   https://forms.office.com/r/93B6cFEPiu

Svarfrist er fredag 10. september.

Skroll til toppen