logo sats på hallingdal

Sats på Hallingdal

Sats på Hallingdal – en ekstraordinær næringssatsing 

Sats på Halllingdal er en treårig ekstraordinær næringssatsing der målet er å skape 200 nye arbeidsplasser.

Omstillingsplanen har skissert seks innsatsområder. I denne søknadsrunden vil søknader innen følgende innsatsområder prioriteres:

  • Rekruttering og kompetanse
  • Innovasjon
  • Bærekraft

Omstillingsarbeidets målsettinger og innsatsområder er ytterligere beskrevet i Omstillingsplan 2021-2024, samt i handlingsplan. Planene ligger hjemmesiden til Sats på Hallingdal Regionrådet – Sats på Hallingdal (regionraadet.no)

Omsøkte midler skal primært brukes til forstudier- eller forprosjekter med målsetting om etablering av nye arbeidsplasser i Hallingdal. Omstillingsmidlene kan normalt utgjøre inntil 50 % av prosjektets finansiering. Egeninnsats kan utgjøre resten.

Som vedlegg til søknaden skal det leveres prosjektplan. Mal for prosjektplan finner du her. (Last ned malen før du begynner fylle ut). Velger du å bruke en annen mal må du forsikre at du besvarer punktene i malen.

Søknadene blir behandlet fortløpende av omstillingsstyret. Behandlingstid kan variere litt avhengig av møteplan for styremøtene.

Mal til prosjektplan

Har du spørsmål om ordningen, ta kontakt med:

Maria Grevsgård, programleder
mobilnr:  417 65 690
e-post:  maria@hallingdal.no

Skroll til toppen