Samarbeid om kartlegging i næringslivet

Hva er status for næringslivet i Hallingdal? Hvilke nye tiltak er nødvendige?

Dette er bare noen av spørsmålene man håper å få svar på gjennom en undersøkelse som NAV Hallingdal utfører i samarbeid med NAV arbeidslivssenter.

Undersøkelsen er i koordinert gjennom Forum for næringssamarbeid i Hallingdal, et fora der regionrådet, næringsutviklerne i de seks kommunene, etablerersenteret og næringshagen er deltakere.

Som følge av korona-pandemien er også NAV Hallingdal nå med i forumet. På denne måten jobber vi nå tett på tvers av miljøer for å avhjelpe et nærings- og arbeidsliv, som for mange står i en krevende situasjon. Svarene som undersøkelsen gir vil være viktige for at det kan settes inn treffsikre tiltak og virkemiddel. Temaene for undersøkelsen er blant annet rekruttering, permittering, sesongarbeid, kompetansebehov, nedbemanning med mer.

Ca 500 bedrifter (med mer enn 5 ansatte) vil motta undersøkelsen 15. september, med en ukes svarfrist. De som ikke har mottatt undersøkelsen i første runde, men som ønsker å delta, kan kontakt NAV Hallingdal direkte, eller sende oss en melding om dette her, der du skriver hva det gjelder, samt navn/bedrift/e-post.

Les mer om undersøkelsen i Hallingdølen (for abonnenter)

Skroll til toppen