Rekruttering og kompetanse i byggebransjen

Et initiativ fra NAV Hallingdal kan bidra til økt rekruttering i byggebransjen i Hallingdal.

Byggenæringen i Hallingdal har over tid uttrykt behov for mer arbeidskraft. Etterspørselen etter fagfolk, spesielt snekkere/tømrere, har vært større enn tilgangen på slik arbeidskraft. Etter korona opplever mange nå høyere etterspørsel, mens andre kan oppleve stille perioder.

På grunn av korona-situasjonen er det nå mange ledige hender i denne bransjen, også i andre deler av landet. NAV jobber nå på tvers av regioner, sammen med lokale partnere, i håp om å kunne koble ledige hender, med ledig arbeid. Det vurderes også å etablere kompetansehevende tiltak ovenfor ansatte innenfor bygg og anlegg. Denne undersøkelsen er et ledd i kunnskapsinnhentingen for dette arbeidet.

Er du i målgruppen? Delta i undersøkelsen her.

Skroll til toppen