Prosjektbeskrivelse Sirkulærøkonomi i distriktsnæringslivet

Kontaktinformasjon til prosjektleder: Ida Marie Flatland, imf@nhage.no, tlf. 97089877.

Hallingdal Næringshage gjennomfører i 2023 / 2024 prosjektet Sirkulærøkonomi i distriktsnæringslivet. Prosjektet er et samarbeid med Buskerud Næringshage og Næringshagen Østfold, hvor vi har som felles mål å gjennomføre et felles løft for arbeid med Sirkulærøkonomi i distriktsnæringslivet.

Ønske er å etablere økt kjennskap til sirkulærøkonomi hos bedrifter, gjennomføre workshops med kartlegging av ressursstrømmer hos bedriftene, samle funn i en felles materialbank i samarbeid med Norsk Senter for Sirkulærøkonomi (NCCE).  Dette skal forhåpentligvis munne ut i ett eller flere utviklingsprosjekter for bedriftene, og skape nye verdifulle samarbeid for fremtiden.

Hvem passer prosjektet for

Prosjektet er tilpasset bedrifter i distriktsnæringslivet for alle bransjer som er interessert i sirkulærøkonomi og ønsker å ta steget videre inn i det grønne skiftet og være i forkant.

Når det kommer til selve ressurskartleggingen og arbeid med materialbanken er ønske å få med produksjonsbedrifter som har materialstrømmer.

Vi ønsker at alle tar kontakt ved interesse.

Fordelen for bedrifter som er med vil være

 • Kompetanseheving innen Sirkulærøkonomiske prinsipper og forretningsmodeller
 • Mulighet til å besøke inspirerende bedrifter gjennom Studietur
 • Tilgang på bistand fra næringshagen for gjennomføring av egen ressurskartlegging og arbeid med Sirkulærøkonomi og forretningsutvikling
 • Økt nettverk med andre relevante bedrifter, næringshagen og innovasjonsmiljøer
 • Tilgang på ressursbank for dine reststrømmer, og bistand fra NCCE med å få markedsført «varene»
 • Være klar med input til egen bærekraftsrapportering og krav til dokumentasjon som kommer
 • Nye markedsmuligheter, inntjeningspotensial og konkurransefortrinn
 • Det kommer finansiering. Bedriften blir klar – i posisjon for dette.

Finansiert prosjekt

Prosjektet er finansiert av Viken Fylkes kommune, og vil være gratis* å delta på for bedriftene. Det vil si at man ikke betaler for tiden til kursing eller tiden til næringshagen eller NCCE, eller tilgangen til materialbanken.  

*Det vil kunne forekomme kostnader for bedriftene for egenandel reise, opphold, bevertning mm.

Aktiviteter i prosjektet:

 • 19.oktober 2023: Webinar med innføring i Sirkulærøkonomi og hvordan dette kan være lønnsomt for din bedrift.

 • 6.desember 2023: Webinar med presentasjon av prosjektet. Prosjektpresentasjon finner du ved å klikke her. (Vi har ikke opptak).

 • Vår 2024: Gjennomføring av workshops med bedrifter som ønsker å delta i prosjektet. Den enkelte næringshage organiserer dette for bedrifter i sitt område.
 • Høst 2024: Etablering og sammenstilling av materialbank i samarbeid med NCCE.
 • Oktober 2024: Workshop med matching mellom bedrifter. Mer informasjon kommer nærmere. Identifisering av mulige felles utviklingsprosjekter og evt. koble på Norsk Katapult.

 • Desember 2024: Kommunikasjon og deling. Prosjektet avsluttes 31.12.24.

Har du spørsmål?

Har du spørsmål om arrangementet eller prosjektet “Sirkulærøkonomi i distriktsnæringslivet” kan du kontakte prosjektleder Ida Marie Flatland: imf@nhage.no eller tlf. 970 89 877.

Prosjektet «Sirkulærøkonomi i distriktsnæringslivet» er et samarbeid mellom Hallingdal Næringshage, Buskerud Næringshage, Næringshagen Østfold og Norsk senter for Sirkulærøkonomi (NCCE), med støtte fra Viken Fylkeskommune.

Skroll til toppen