Logo til Omstillingsmotor

Omstillingsmotor – Et verktøy for digitalisering

Har din bedrift behov for et digitalt kompetanseløft?

Vannhull Hallingdal ble gjennomført som webinar 18. juni, med tema teknologi. Her orienterte Torkil Bjørnson fra Kongsberg Innovasjon blant annet om Omstillingsmotor. Ordningen gir alle små og mellomstore bedrifter muligheter for et digitalt kompetanseløft. Ordningen gjelder for selskap regisrert som AS og SA, men ikke ENK.

Omstillingsmotor innebærer gode finansieringsordninger som i praksis betyr at det i hovedsak vil være bedriftens egen arbeidsinnsats som utgjør hovedkostnaden. Omstillingsmotor handler om å gi små og mellomstore bedrifter i Norge innsikt i hvordan teknologi bidrar til bedre lønnsomhet, økt verdi for kundene og helt nye forretningsmuligheter.

I ordningen kobles bedrifter blant annet med kompetanse i miljøer som DigitalNorway, Kongsberg Innovasjon og miljøene og bedriftene tilknyttet Systems Engineering- klyngen i Kongsberg, iKuben-klyngen i Molde med sine bedrifter, Smart Innovation Norway i Halden og miljøene og bedriftene tilknytt Smart Energy Market klyngen, samt Raufoss-klyngen med sine bedrifter og tilknytning til SINTEF Manuafacturing på Raufoss.

For å få en innføring i ordningen Omstillingsmotor kan du se webinaret her:

Meld din interesse her.

Ta gjerne kontakt med oss i næringshagen dersom du har spørsmål.

Skroll til toppen