Doffin

Offentlige anskaffelser – en ny mulighet?

Enkle tips for lokalt næringsliv som vil ta del i offentlige anskaffelser og innkjøp i kommunene. 

 

Ikke alle offentlige innkjøp krever at det må lyses ut på anbud, og ikke alle anbud er forbeholdt de store. Her følger noen råd og tips til de som ønsker å utforske mulighetene nærmere.

  • Alle offentlige innkjøp for under 100.000 er unntatt Lov om offentlige anskaffelser. Det betyr at det ikke er nødvendig å gå veien om anbud.
  • Innkjøp mellom 500.000 og 1.300.000 innebærer at det må innhentes pris fra flere tilbydere.
  • Innjøp over 1.300.000 skal lyses ut som offentlig anbud på ulike måter, alt etter størrelse.

Når det gjelder mindre innkjøp er det altså mulig for kommune å være spesielt opptatt av lokale innkjøp, og det er selvsagt mulig for lokale tilbydere til å være serviceorienterte, synlige og proaktive for å komme i betraktning.

Webinar om offentlige anskaffelser

For å bli klokere på mulighetene som ligger i regelverket om offentlige innkjøp kan vi anbefale to webinarer om temaet.

Ål kommune arrangerte tidligere i år to webinarer med offentlige anskaffelser som tema. Opptak av det første webinaret (43 minutt) fra 28. mai, gir mye generell informasjon om anbudsregler og rammeverket for offentlige anskaffelser. Opptaket av webinaret kan du se her:

Webinar nummer to (27 minutt) går mer detaljert til verks for de som ønsker å utforske mulighetene videre. Da er blant annet bruk av systemet Tendsign, fra Visma, tema. Systemet krever at du oppretter konto, som forøvrig er gratis. Webinaret ser du her:

Spørsmål i forlengelsen av webinarene kan rettes til næringsutvikler Staffan Landsmann-Wiwe i Ål kommune, eller innkjøpskoordinator i Hol og Ål, Jostein Skår-Ekse. De kan svare på generelle spørsmål, mens regelverket knyttet til anbud gjør at det ikke er mulig å gi råd i konkrete anbudssaker der bedriften skal legge inn anbud. Alle tilbydere skal få samme informasjon, og det skal ligge offentlig i anbudsdokumentene.

Begge webinarene er i regi av Ål utvikling og Ål kommune, men tema er relevant uavhengig av hvilken kommune du befinner deg i. Det samme regelverket i forhold til offentlige anskaffelser gjelder lokalt, nasjonalt som internasjonalt, så lenge innkjøpsbeløpet er stort nok. Det er ulike krav som slår inn ettersom hvilke terskelverdier det er snakk om. Les mer om terskelverdier her.

Difi har mye informasjon om emnet anskaffelser her.

Mer om lovverket knyttet til offentlige anskaffelser kan du lese her.

Skroll til toppen