Folkeuniversitetet

Nytt fagtilbud på Gol

Folkeuniversitetet Hallingdal tilbyr arbeids- og organisasjonspsykologi som deltidsstudium fra Gol.

Gjennom deltidsstudiet gis grunnleggende innføring i organisasjons- og arbeidslivspsykologi. Deltakerne får kunnskaper om, og forståelse av, psykososialt arbeidsmiljø, organisasjonsutvikling og ledelse, mobbing og konfliktløsning.

Studiet har oppstart allerede 3. september, med avslutning 12. mars 2023.

Disse delemnene inngår i studiet:

 • psykologisk organisasjonsteori
 • kommunikasjon i organisasjoner
 • organisasjonsutvikling, læring eller omstilling?
 • konflikt og konflikthåndtering
 • ledelse og ledelsesfilosofiens historie
 • organisasjonskultur og organisasjonsklima
 • danning og utvikling grupper og team
 • psykososialt arbeidsmiljø
 • jobb og familie
 • jobbtrivsel
 • motivasjon i jobbsammenheng
 • verdien av det sosiale på jobben
 • individualitet på arbeidsplassen
 • stress og helse i arbeidslivet

Studiet går på deltid over to semestre. Undervisningen gjennomføres som klasseromsundervisning. Den er basert på forelesninger, gruppearbeid og oppgaveløsing.

Deltidsstudiet i arbeids- og organisasjonspsykologi passer godt som etter- og videreutdanning for deg som er leder, mellomleder, tillitsvalgt eller personalansvarlig i både offentlig og privat sektor. Studiet har stor praktisk nytteverdi.

Det er ingen opptakskrav for å delta i undervisningen. Dersom du ønsker å ta eksamen, må du ha generell studiekompetanse evt. realkompetanse.

Du kan søke om realkompetansevurdering dersom du har fylt 25 år.

Studiet arbeids og organisasjonspsykologi på 30 STP, er det første av tre fag i utdanningsprogrammet «arbeidslivspsykologi 60 STP». De andre to fagene er Personalpsykologi 15 STP – oppstart er tenkt på Gol høsten 2023 og Motivasjonspsykologi 15 STP –
oppstart på Gol i januar 2024.

Les mer om tilbudet her.

Skroll til toppen