nyansettelser

Nye ansatte i næringshagen

Rune Resset og Adnan Helja starter i Hallingdal Næringshage. Pauline Dypedokk går over i ny stilling i Spire kompetanse.

 

Rune Resset har tidligere vært daglig leder i Askershus Næringshage, en næringshage i Asker, samt Hadelandshagen på Gran. Han har god erfaring blant annet med etablererveiledning, prosjektledelse, kurs- og workshops, samt strategiarbeid i både offentlig og privat sektor. Han har også selv gründererfaring, gjennom etablering av en rekke selskap i ulike bransjer. Rune, som opprinnelig er fra Otta i Gudbrandsdalen, har et bredt kontaktnett utenfor Hallingdal. Når han starter hos oss 1. november betyr det ikke minst økt kompetanse og kapasitet for næringshagen til å bistå med forretningsutvikling, samt å kunne tilby prosjektledelse. Jobben innebærer at han tar med seg ektefelle og flytter til Hallingdal.

Adnan Helja vil for mange være kjent som en pågangsrik og engasjert nesning. Han har operativ bakgrunn fra forsvaret og er gründeren bak flere prosjekter i Nesbyen. Gøtt mikrobryggeri og Nesbyen Næringstun er to av disse. Han har erfaring både innen eiendomsutvikling, nettverksbygging og prosjektledelse, og med mer generelt utviklingsarbeid. Adnan er opptatt av innovasjon for næringslivet i hele regionen, nå gjennom Hallingdal Næringshage. Adnan startet i næringshagen 6. oktober, og vil være hovedkontakt for aktører i Nesbyen og Flå.

Pauline Dypedokk slutter i næringshagen 2. desember, for å begynne i Spire Kompetanse (tidligere Logistikk og Rådgiving AS). Dette er en kompetansebedrift som tilbyr rådgivning innenfor blant annet regnskap. Bedriften er i vekst og er i den sammenheng også i en prosess med å skifte navn til Spire Kompetanse. Selskapet har nå fem ansatte, som er å treffe i leide lokaler i Nesbyen næringstun.

Hallingdal Næringshage har med dette utviklet seg fra å ha kun én ansatt i 2017, til nå å ha fem (4,9 årsverk). Det jobbes daglig med å utvide nedslagsfeltet slik at næringslivet i hele Hallingdal har tilgang til næringshagens tjenester. I 2020 er målet å bidra til å støtte opp om utviklingsarbeid i 65 bedrifter.

Klikk her for å se kontaktinformasjon til alle ansatte i Hallingdal Næringshage.

Skroll til toppen