logo

Ny kompensasjonsordning: Start forberedelsene nå

Ny kompensasjonsordning åpner for søknader i midten av januar. Bedrifter som skal søke oppfordres til å starte forberedelsene nå.

Brønnøysundregistrene skal forvalte den nye kompensasjonsordningen som er foreslått av regjeringen.

– Søknadsløsningen vil åpne i midten av januar, og det tas sikte på utbetalinger så raskt som mulig etter det i januar. Jeg anbefaler bedriftene å starte forberedelsene allerede nå. Da vil det gå fortere å få pengene utbetalt, uttaler næringsminister Iselin Nybø.

Støtte til regnskapsfører eller revisor

Bedrifter som ikke har regnskapsfører eller revisor blir oppfordret til å gjøre en avtale på det. De vil få dekket inntil 80 prosent av kostnadene til regnskapsfører eller revisor, opp til et beløp på 10 000 kroner per søknadsperiode.

Kompensasjonsordningen.no

Mer informasjon om hvilke forberedelser og nødvendig dokumentasjon bedriftene bør ha klart før jul, vil publiseres på kompensasjonsordningen.no fortløpende i begynnelsen av desember. Den forrige kompensasjonsordningen var fra perioden mars-august 2020. Søknadsfristen for denne gikk ut 31. oktober, og det er nå kun anledning til å gjøre justeringer.

Den nye ordningen gjelder for perioden fra 1. september 2020 til 28. februar 2021, og støtte vil beregnes for to måneder av gangen. Søknad for de to første periodene, dvs. september/oktober og november/desember, må sendes i januar 2021. Søknad for januar og februar må sendes i mars 2021.

Kontroll før utbetaling

I den nye ordningen legges det i større grad opp til at seriøsitetsvurdering og kontroll vil bli gjort før utbetaling. Det stilles derfor krav til at hver søknad skal bekreftes av revisor eller autorisert regnskapsfører før den sendes inn. Det er også en fordel å begynne å samle nødvendig dokumentasjon for søknadsperiodene.

Les mer på Brønnøysundregistrene sine sider.

Skroll til toppen