logo handelshøyskolen BI

Nettbaserte kurs på BI for alle

Handelshøyskolen BI tilbyr gratis kurs for områdene detalj- og faghandel, reiseliv samt elektro/automasjon/kraft/fornybar. Det første kurset starter allerede 5. november

Gratiskursene har tidligere blitt tilbudt permitterte og arbeidsledige. Nå går tilbudet også til de som er i arbeid. Kanskje dette tilbudet kan være aktuelt for ansatte i din bedrift?

Det er etablert til sammen ni treparts bransjeprogrammer for kompetanseutvikling, der staten og partene i arbeidslivet samarbeider om å øke deltakelsen i kompetanseutvikling innenfor utvalgte bransjer. For å støtte de næringene som er hardt rammet  har regjeringen styrket bransjeprogrammene slik at de kan utvide tilbudet og engasjere flere opplæringsaktører for å kunne tilby digitale korte og relevante utdanningstilbud.

Handelshøyskolen BI Executive mottar nå finansiering fra Kompetanse Norge slik at man kan tilby til sammen 12 kostnadsfrie kurs for ansatte i 3 av disse bransjene.

 1. Detalj- og faghandel
 2. Reiseliv (ikke kulturlivet)
 3. Elektro/automasjon/kraft/fornybar  

Det er altså ikke lenger et krav om å være ledig eller permittert slik som tidligere gjennom Covid- tildelingene. Det er mulig å delta uten å miste dagpengene. Mer informasjon om bransjeprogrammene fra KompetanseNorge kan du lese her.

Kursene som BI tilbyr er et utvalg fra deres portefølje av digitale kortkurs. Disse kan følges uavhengig av kompetansebakgrunn: altså ingen opptakskrav. BI kan nå tilby hele kursserier og dermed kan de som ønsker det gjennomføre eksamen i etterkant. Undervisningen foregår online og består av webinarer og andre digitale læringselementer. Hvert kurs har en varighet på totalt 3 uker med nettforelesninger på oppsatte tider. Det er ikke opptakskrav eller eksamen.

For å oppnå studiepoeng kan man ta alle tre kurs innen et tema og melde seg opp til eksamen for disse, men dette er ikke et krav. For å kunne melde seg opp til eksamen er opptakskravet generell studiekompetanse. De mangler dette kan bli tatt opp på bakgrunn av realkompetanse. Deltakere må være fylt 25 år. Kursene kan gjennomføres separat.

NB! Det første kurset starter 5 november med påmeldingsfrist 1 november.

Detalj- og faghandel  

Kursserie Bærekraft som konkurransefortrinn:

 • Bærekraft som forretningsmodell og konkurransekraft (påmeldingsfrist 1. november)
 • Bærekraftige strategier og Innovasjoner (påmeldingsfrist 22. november)
 • Grønn markedsføring og kommunikasjon  (påmeldingsfrist 3 januar)

Kursserie Digital forretningsforståelse:

 • Digital forretningsstrategi (påmeldingsfrist 3 januar)
 • Den Digitale Transformasjonen (påmeldingsfrist 15. november)
 • Digital kommunikasjon og sosiale nettverk (påmeldingsfrist 24 januar)

Les mer her: www.bi.no/detaljogfaghandel

Reiseliv

Kursserie Bærekraft som konkurransefortrinn:

 • Bærekraft som forretningsmodell og konkurransekraft (påmeldingsfrist 1. november)
 • Bærekraftige strategier og Innovasjoner (påmeldingsfrist 22. november)
 • Grønn markedsføring og kommunikasjon  (påmeldingsfrist 3 januar)

Les mer og meld deg på her: www.bi.no/reiseliv

Elektro/automasjon/kraft/fornybar

Kursserie Bærekraft som konkurransefortrinn:

 • Bærekraft som forretningsmodell og konkurransekraft (påmeldingsfrist 1. november)
 • Bærekraftige strategier og Innovasjoner (påmeldingsfrist 22. november)
 • Grønn markedsføring og kommunikasjon  (påmeldingsfrist 3 januar)

Les mer og meld deg på her: www.bi.no/elenergi

Kursene som tilbys gratis, er kun gratis for de om hører til i bransjene.

Andre muligheter?

Det er også etablert et samarbeid mellom næringshagene og BI, som innebærer at det vil kunne være mulig å kjøre også andre kurs. Samarbeidet kan du lese mer om her. For ytterligere spørsmål kan du derfor ta kontakt med oss i Hallingdal Næringshage.

NB! BRUK SØKEKODE NH2020

Skroll til toppen