Næringsfrokost på Nesbyen 3.februar

Er du interessert i utviklingen av Nesbyen og/eller har næring i Nesbyen? Bli med på gratis Næringsfrokost – her kan du både få og meddele viktig informasjon.

Næringsfrokosten på Nesbyen er et samarbeid mellom Nesbyen Turist- og Næringsservice, Nesbyen Næringstun og Hallingdal Næringshage: Næringsfrokosten arrangeres hver første fredag i måneden på “The Bear House Cafe” som ligger inne på Nesbyen kjøpesenter. Ved å møte andre fra kommunen, politikere, kollegaer eller folk i fra helt andre næringer, ønsker vi tiltaket å bidra til å bygge relasjoner som er til nytte for Nesbyen. Ingen påmelding – det er bare å møte opp!

Agenda fredag 3.februar: 

  • Kai Hansen hos Hallingdal Trykk kommer og forteller om sin lokale bedrift, “tenk miljø – trykk lokalt, lite og stort – få og mange”.
  • Nytt fra Hallingdal Næringshage
  • Kort Innovasjonsøvelse ved Adnan Helja
  • Ordet er fritt

Tid: Fredag 3. februar kl.07:30 – 09:00
Sted: The Bear House Café, Nesbyen Kjøpesenter (inngang fra baksiden).

Har du spørsmål kontakt Ida Flatland eller Adnan Helja i Hallingdal Næringshage.

Skroll til toppen