Logo til Viken fylkeskommune

Mer støtte til bedriftsintern opplæring

Viken fylkeskommune varsler en ny runde med opplæringstilskudd på inntill 700.000 kroner til bedrifter som ønsker kompetanseutvikling og bedriftsintern opplæring.

Fylkeskommunen har 78 millioner kroner til rådighet, og behandler i disse dager innkomne søknader fra årets første utlysningsrunde. Det som er sikkert er at det vil være støttemidler igjen også etter at de første 173 søknadene på ordningen er behandlet. Dette skriver fylkeskommunene på sine egne nettsider.

Det varsles derfor allerede nå at det vil bli en utlysingsrunde nummer to, trolig utlyst i juni og med søknadsfrist i august. Det betyr at det er mulig å starte planleggingen av et kompetanseløft fra høsten av med mulighet for støtte fra Viken. Det er rom for å søke støtte for inntill 700.000 kroner per bedrift.

Hvem er ordningen for?

Intensjonen med ordningen er å stimulere bedriftene til å gi sine ansatte ny kunnskap og riktig kompetanse, som gjør bedriftene i stand til å jobbe på nye måter, skape nyeprodukter eller utvikle nye tjenester. Tilskuddorsningen er ment å hjelpe bedrifter som på grunn av koronasituasjonen må gjennomføre omstilling, enten i produksjon eller i markedene, som dermed også kreves at det gjennomføres kompetanseutviklingstiltak i bedriften.

Les mer om flere aktuelle støtteordninger her.

Skroll til toppen