business

Flere søknadsfrister nærmer seg

Flere søknadsfrister, både for kompensasjonsordninger og støtte til innovasjon og utvikling, nærmer seg. Se oversikt her og finn ut om din bedrift kvalifiserer.

 

Nedenfor finner du lenker til en rekke ordninger der søknadsfristen ennå ikke er utløpt.

Nasjonale og regionale støtteordninger

Fondet Bygdeliv, Fjøssystemer. Søknadsfrist 1.mai

  • Støtte til mindre prosjekter som vil skape positive ringvirkninger og arbeidsplasser i lokalsamfunnet.

KulturArvOpplevelser, Viken fylkeskommune. Søknadsfrist 1.mai

  • For prosjekter som kobler kultur og natur med aktivitet og opplevelser, særlig knyttet til turisme.

Kvalifiseringsprosjekter i Regionalt forskningsfond Viken. Søknadsfrist 1.mai

  • For bedrifter som ikke tidligere har erfaring med forskning og utvikling (FoU), men som ønsker å starte slik aktivitet.

Tilskudd til næringsutvikling i distriktskommuner, Viken fylkeskommune. Søknadsfrist 8.mai

  • Ikke for enkeltbedrifter alene, men bedrifter i samarbeid kan få støtte på 50% av prosjektkostnadene.

Designdrevet Innovasjonsprogram (DIP), DOGA. Søknadsfrist 10.mai

  • Støtte til bedrifter som vil bruke designmetodikk i utviklingen av nye produkt eller tjenester.

 

Kommunale kompenasjonsordninger

Kompensasjonsordning for bedrifter rammet av korona i Hol kommune. Søknadsfrist 28. april

Kompensasjonsordning for bedrifter rammet av korona i Nesbyen kommune. Søknadsfrist 29.april.

Kompensasjonsordning for bedrifter rammet av korona i Hemsedal kommune, tildelingsrunde 2. Søknadsfrist 29. april.

Kompensasjonsordning for bedrifter rammet av korona i Flå kommune, tildelingsrunde 2. Søknadsfrist 10.mai (ikke endelig vedtatt)

Kompensasjonsordning for bedrifter rammet av korona i Gol kommune. Søknadsfrist 12.mai

Kompensasjonsordning for bedrifter rammet av korona i Nesbyen kommune, tildelingsrunde 2. Søknadsfrist 12.mai.

Kommunale næringstilskudd 

Kommunalt næringsfond, Hol kommune. Søknadsfrist 1.mai

Kommunalt næringsfond, Gol kommune. Søknadsfrist 10. januar og 1. august

Kommunalt næringsfond, Hemsedal kommune. Søknadsfrist 1. april og 1. oktober.

Kommunalt næringsfond, Ål kommune. Løpende søknadsfrist.

Kommunalt næringsfond, Flå kommune. Løpende søknadsfrist.

 

Kontakt oss gjerne i Hallingdal Næringshage dersom du har spørsmål.

Skroll til toppen