Folkeuniversitetet

Kurs og kompetanse, lokalt

Det stilles stadig høyere krav til kompetanse og nødvendige kvalifikasjoner i arbeidslivet. Folkeuniversitetet er tilgjengelig og lokal, og kan gi tilbud der behovet er.

Folkeuniversitetet tilbyr etter- og videreutdanning for voksne. Tilbudet kan tilpasses og skreddersys slik at kurs- og undervisningsopplegg samsvarer med bedriftens eller virksomhetens behov. Folkeuniversitetet kan til og med være en samarbeidspartner for å søke om tilskudd som finansierer opplæringen. Tilbudene spenner bredt, fra grunnopplæring og studiekompetanse, via fagbrev til universitets- og høyskolestudier. Det finnes både fysiske og digitale kursløp (nettkurs).

Hva er Kompetansepluss?

Det snakkes mye om kompetansebedrifter og at de ansatte har god kompetanse. Det vil bli stadig viktigere å kunne vise til kompetanse i egen virksomhet, bl.a for å vinne anbud. Litt enkelt fortalt er Kompetansepluss en ordningen som en ment å skulle bidra til å heve kompetansen nedenfra.

Det er satt av 250 millioner kroner øremerket for at voksne uten formell kompetanse kan få opplæring. Gjennom ordningen “kompetansepluss” er alle utgifter dekket, med unntak av bøker og eksamensavgift. Det kan undervises i ferdigheter som gjør kandidater rustet til for eksempel å kunne ta et fagbrev. Kanskje er fagbrev selve målet. For å kunne oppnå det er grunnleggende ferdigheter i for eksempel språk avgjørende. Et slikt grunnleggende kurs kan altså være en forutsetning for ytterlige kompetanseløft. 

Kompetansepluss er en fin mulighet til kompetanseheving i egen virksomhet, uten store kostnader. Det er mulig å knytte opplæringen til at virksomheten for eksempel skal innføre nye oppgaver, rutiner eller operasjoner. Folkeuniversitetet har gjennomført flere program med flere virksomheter i Hallingdal. Ordningen er også mulig å benytte seg av fra offentlig virksomhet. Ordningen har vært benyttet for å tilby norskopplæring for de som ikke har krav på dette. Midlertidige ansatte, med kontrakter som har varighet på mer en seks måneder, kan også delta. Det er mulig å sette opp kurs med minst 8 deltakere. Flere virksomheter kan gå sammen om kurs. Ta derfor kontakt uansett størrelsen på behovet.

Søknadsfrist for Kompetansepluss er 7.12. Selve opplæring må gjennomføres innen 1,5 år.

Ta kontakt

For mer informasjon, ta kontakt med Folkeuniversitetet Viken Vest (tidligere Buskerud), Telemark og Vestfold:
Anne Marie Gjems, tlf. 924 62 051.

Les mer om ordningen Kompetansepluss her.

Folkeuniversitetet er medlem i Hallingdal Næringshage.

Skroll til toppen