Kriseledelse og veien ut av krisa

Koronapandemien har aktualisert temaet kriseledelse. Dette er overskrifta for Lederforum, 12. juni (09-13)

– Mange bedrifter står i en svært krevende situasjonen. Enkelte står med de vanskelige valgene helt aleine. Vi ønsker å tilby bedriftsledere et møtepunkt, sier Stian Bogar, daglig leder i Hallingdal Næringshage. Myndighetene har nå gitt åpning for arrangement med inntil 50 deltakere. Det er derfor satt et tak på antall deltakere.

Meld deg på her.

– Det føles godt for å kunne legge til rette for møter, kurs og gode opplevelser på Torpomoen igjen, sier Jørund Li, daglig leder på Torpomoen. Sammen med næringshagen legger han nå til rette for at arrangementet kan gjennomføres i tråd med svittevernhensyn.

Mange er berørt av pandemien, noen mer enn andre. Graden av krisestemning er varierende. Utfordringer som virksomheten din sto ovenfor frem til 12. mars, gjelder kanskje ikke lenger, eller de har blitt dramatisk forsterka. Ledelsen har fått en rekke nye utfordringer, der det kanskje ikke finnes noen plan å støtte seg til. Hvem har du å støtte deg på når du skal ta de viktige avgjørelsene? Hvordan håndterer du kriser, og ville du gjort det samme dersom en ny krise skulle oppstå?

– Det er ulike måter å praktisere kriseledelse på. Vi skal prøve å vise noen mulige veier ut av krisa, sier Hallgeir Mythe, seniorrådgiver i Crafting House.

  • Hallgeir Mythe, seniorrådgiver i Crafting House, vil forelese om kriseledelse og invitere til refleksjon og erfaringsutveksling. I tillegg er flere spesielt invitert til å dele av sine erfaringer i forbindelse med korona-pandemien. Det gjelder: 
  • Ola Stave, adm.dir i Hallingdølen AS.
  • Inger Haug, Ål skisenter.
  • Geir Strømmen, kommuneoverlege i Ål og Hol.
  • Bernt Ivar Bergum og Stian Bogar fra Hallingdal Næringshage vil presentere noen virkemidler for å komme ut av krisa, og se på muligheter framover. 

Kanskje står du fremdeles midt oppi kaoset. Kanskje den mest akutte fasen er over. Uansett kan vi risikere å få med oss følgene av krisa lenge. Vi ønsker derfor å invitere ledere til en Lederforum-samling for å øke kunnskap om og oppmerksomhet på ledelse gjennom kriser.

Som leder må du i en krisesituasjon ta vare på både ansatte, kunder og bedriften. På kort sikt må du gjennomføre tiltak for at bedriften skal overleve. På lang sikt må du se etter nye muligheter, i et marked vi ikke helt vet hvordan vil se ut. Målet med samlingen er å bidra både med støtte og utvikling av kompetanse på området kriseledelse, og samtidig peke på noen mulige veier ut av krisa.

Meld deg på her.

 

 

Skroll til toppen