Logo til Viken fylkeskommune

Koronatilskudd til destinasjonsselskaper

Viken fylkeskommune har satt av 3 millioner kroner i ekstraordinære midler til destinasjonsselskaper som følge av koronaepidemien. Fristen for å søke er 1. februar 2021.

Kritiske aktiviteter som bidrar til at destinasjonsselskaper kan ivareta sine kjerneoppgaver gjennom vinteren 2020/2021, er hovedkriteriet for tilskuddsordningen. Fylkesråden oppfordrer destinasjonsselskaper, næringsselskaper og innovasjonsaktører til å søke støtte innen fristen 1. februar. Søknader blir tatt i mot og vurdert fortløpende for å sikre raskest mulig saksgang.

Les mer her.

Skroll til toppen