fra skog til bygg

Klimatiltak som konkurransefortrinn

Leverer din virksomhet produkter til byggherrer som stiller klimakrav i sine anskaffelser? Bli med på gratis webinar 16. juni.

 

Hallingdal Næringshage samarbeider med BYGG i TRE, Norwegian Wood Cluster og Interreg prosjektet The Bioeconomy Regions in Scandinavia om et digitalt frokostseminar om klima- og miljødokumentasjon for treprodukter.

Det blir stadig mer fokus på klima- og miljøriktige byggeløsninger, og da er det avgjørende å ha den dokumentasjonen som markedet etterspør for å kunne tilby produkter med høy troverdighet når det gjelder klima- og miljøegenskaper.

Webinaret vil omhandle:

  • Hva som inngår i en EPD (miljødeklarasjon) for et produkt
  • Hvordan bruke EPD til miljødokumentasjon for et helt bygg
  • Hvilke krav som stilles til slik dokumentasjon nå og i framtida

Se gjerne denne korte introduksjonen til hva EPD er, og kan brukes til:

TID: 16. juni 08.30-10.00

Sted: Digitalt på Zoom

Påmelding: https://forms.gle/eUqqSh6chRKBVQ1eA

 

Dette er programmet:

08:30-08:35 Introduksjon og velkommen – kort info om aktuell bistand. Presentasjon av foredragsholdere.
08:35-08:55 Hva er en EPD, og hvorfor skal en ha det? Info om EPD fra byggenæringens synspunkt. Håkon Hauan, Daglig leder, EPD Norge.
08:55-09:15 Miljødokumentasjonskrav og EPD-prosess. Lars Gunnar Furelid Tellnes, Forsker, Norsus.
09:15-09:35 Programvare for EPD-generator. Ole Magnus Kålås Iversen, Chief technology officer / LCA ekspert, LCA.no.
09:35-09:55 Bruk av EPD i klimagassberegninger av bygg. Kristine Nore, Faggruppeleder Fremtidens Byggeløsninger, Norwegian Wood Cluster.
09:55-10:00 Spørsmål og oppsummering.
10:00-10:15 Etterpålag for de som har tid.

Opptak

Det ble gjort opptak av deler av seminaret, for dere som vil se på nytt eller ikke fikk anledning til å delta. 

Se: https://zoom.us/rec/share/ItPPWqAu4SuCWgDAEsksW8njMb1IQOa-ELYt3iJlTD7-Ny5UOfeK821Z8XL8Rpp8.BjowVfFgBlY4268Z

Passcode: h?i7*kC#

Skroll til toppen