Logo Handelens Miljøfond

Kan du få støtte fra Handelens Miljøfond?

Vil du forebygge og fjerne plastforsøpling, øke ressursutnyttelse og gjenvinning eller redusere plastbruk, herunder plastbæreposer? Da kan du søke støtte fra Handelens Miljøfond.

Handelens Miljøfond støtter gode og effektive tiltak som løser plastens miljøproblemer. I 2022 lyser miljøfondet ut 100 millioner kroner til plast- og miljøprosjekter. Kvalifiserer ditt prosjekt for støtte?

Årets tema er:

 1. Kunnskap om miljøeffekter og miljøløsninger
 2. Teknologi for renere hav
 3. Økt bruk av resirkulert plast
 4. Redusere plastforsøpling internasjonalt
 5. Sirkulære løsninger og redusert plastbruk
 6. Frivillig rydding og forebyggende tiltak

Hva er kravene for å søke?

 • Søknaden må bidra til å oppfylle et eller flere av Handelens Miljøfonds hovedformål
 • Søknaden må ha et formål som er rettet mot utlysningens tema
 • Søker må ha et organisasjonsnummer og være registrert i Brønnøysundregisteret eller tilsvarende internasjonalt
 • Søker må sende elektronisk søknad innen fristen
 • Prosjektets varighet skal ikke gå utover 3 år
 • Søker må oppgi realistiske budsjetter og kunne beskrive hvordan midlene skal brukes
 • Søknad skal skrives på norsk eller engelsk
 • For søkere som går videre til å levere full søknad stilles det krav til at aktør svarer på en egenerklæring, dersom følgende gjelder for prosjektet:

For enkelte av utlysningens tema gjelder også krav utover disse, eksempelvis krav om annen finansiering. Se mer informasjon på siden for hvert av utlysningstemaene.

Søknadsfristen er 11. september 2022, kl 1300.

Les mer om ordningen på Handelens Miljøfond sin side.

Skroll til toppen