Jobb og rekruttering av kompetanse

På nettsiden arbeidsplassen.no kan både arbeidsgiver og arbeidssøker finne svar på sine utfordringer. Dette er NAV sin digitale møteplass for de som ønsker arbeid og de som søker arbeidskraft. Arbeidssøkere kan opprette egen profil og registrere seg med CV, samt søke i landets største stillingsdatabase.

Arbeidsgivere kan også opprette profil og dermed få mulighet til både å legge ut stillingsannonser og søke etter kandidater.

Nettsiden inneholder også flere gode råd og tips både til de som er jobbsøkere og de som jobber med rekruttering. Her finnes en veileder for kandidatsøk, og hjelp til hvordan man kan bli enda bedre på å utforme stillingsanonnsene sine.

Jobbsøkere kan på sin side få gode innspill til hvordan man skal skrive en god CV “for å bli funnet”, og hvordan søknaden blir bedre, slik at du kommer deg på jobbintervju.

Siden er en tjeneste fra NAV, og via arbeidsplassen.no kan man også få god oversikt over informasjon til de som er permitterte, og informasjon knyttet til helt eller delvis arbeidsledige.

Hallingdal Næringshage samarbeider både med både NAV og Regionrådet for Hallingdal om rekruttering. Partene møtes jevnlig gjennom forum for næringssamarbeid, der også kommunale næringsutviklere og Hallingdal etablerersenter er med.

Skroll til toppen