Innovasjonstalen 2022

Det er ikke for seint å få med seg “Innovasjonstalen 2022”. Les overskriftene her eller se hele i opptak.

Det finnes tre typer mennesker: De som får ting til å skje. De som ser på det som skjer. Og de som lurer på hva det var som skjedde. Hvem vil du være?

Hallingdal Næringshage inviterte til å overvære Innovasjonstalen 2022 i fellesskap på Torpomoen 10. juni. De fremmøtte fikk da også en anledning til å utvide nettverket sitt og drøfte mulig samarbeid.

Mingling i aula på Torpomoen
Mingling i aula på Torpomoen

Norge er en del av verden, og omstillingen i EU går i et forrykende tempo. Skal norsk næringsliv være med på utviklingen så er det på høy tid å bli med på toget. Toget går.

Norge trenger bedrifter som tar sjanser og går foran dersom Norge skal nå sine forpliktelser om klimakutt. Veksten i arbeidsplasser vil i årene som kommer være innenfor grønne næringer. Derfor er det bekymring som preger Innovasjon Norges Innovasjonstale 2022.

  • Det er for få gründere.
  • Det er få vekstbedrifter.
  • Det er få bedrifter som skalerer.
  • Det er for lite ny norsk eksport.
  • Det er for lite kommersialisering av forskningsresultater.
  • Det er få utenlandske investorer som ser til Norge.

Derfor må vi bli bedre til å lære av de som får det til, de som lykkes. Det betyr å bli bedre på både delingskultur og læringskultur. Vi må øke skaleringskompetanse. Det innebærer blant annet at vi må bli bedre til å bruke redskapene for risikoreduksjon, kompetanseoverføring og nettverk. Vi må øke innovasjonsevenen og søke etter det som er nytt, nyttig og nyttiggjort – som er skalerbart. Vi befinner oss i skaleringens tiår. Vi må ta utgangspunkt i det som er regionens grønne fortrinn og lete etter innsikt i kundebehov.

Vil du se hele sendingen fra Innovasjon Norge, inkludert høre Håkon Haugli, adm. dir i Innovasjon Norge holde Innovasjonstalen 2022 kan du se nederst i denne saken.

Vil du ha råd fra Innovasjon Norge:

Bli med på webinar om Finansiering for eksport og internasjonal satsing 14. juni – HER.

Bli med på webinar om Finansiering av oppstart 15. juni. – HER.

Skroll til toppen