logo nav jobbihallingdal vinn

Inkludering i arbeidslivet

Arbeidsgivere oppfordres til å ansette noen som står utenfor arbeidslivet.

Arbeidsledigheten er igjen lav i Hallingdal, slik den var før korona-pandemien. Det er selvsagt positivt at det er få som står utenfor arbeidslivet, men ledighetstallene viser ikke alt. Noen er ikke synlig i statistikken, og kan trenge ekstra støtte for å komme inn i arbeidslivet. En inkluderingskonferanse i regi av NAV på Storefjell Resort sist uke belyste dette temaet. Men hva konkret kan du gjøre?

Finn kandidater på jobbihallingdal

Behovet for arbeidskraft stort. Mange virksomheter søker etter folk. Det gjelder i mange bransjer og mange steder i landet. Det er kamp om arbeidskrafta. Se alle ledige stillinger på jobbihallingdal.no akkurat nå. 

I lys av behovet for arbeidskraft blir det å utnytte alle de ressursene vi har enda viktigere.

Stadig flere jobbsøkere finner veien til jobbihallingdal.no, der de kan registrere seg som aktive jobbsøkere. Arbeidsgivere kan gjøre søk blant disse. Jobbihallingdal.no gjør det altså mulig både for jobbsøker å finne ledig stilling, og for arbeidsgivere å finne aktuelle kandidater.

Ta i bruk verktøyene til NAV

Men det er ikke alltid jobb-matching går helt av seg selv. Da er det bra det finnes flere måter å hjelpe folk ut i arbeid, og å skaffe flere arbeidstakere på.

Ved å inkludere noen med hull i CV’en, eller noen som trenger litt hjelp inn i jobbmarkedet, kan du bidra til å løse en personlig utfordring, en samfunnsoppgave, samtidig som du kan løse bedriftens bemanningsproblem.

NAV har utviklet egne tjenester for inkludering og rekruttering som arbeidsgivere kan logge seg inn på her.

Vinn vinn for Hallingdal

En av de som kan være en rekrutteringspartner i Hallingdal er Vinn, som blant annet tilbyr muligheter for å prøve ut en arbeidstaker.

Vinn har til enhver tid vel 90 arbeidssøkere inne i ulike arbeidsmarkedstiltak. Mange er klare for å kome seg ut i arbeidslivet, og venter bare på en mulighet.

– Dette er både raskt, gratis og en risikofri rekrutteringsprosess. I tillegg får du en jobbveileder på kjøpet, som bidrar med støtte og eventuell nødvendig opplæring, sier Gunn Marit Oleivsgard, fagleder i Vinn. Ho oppfordrer interesserte til å ta kontakt ved behov for å ansette.

Analyse av muligheter

Dersom Vinn kommer inn i virksomheten før ansettelser, kan de foreta en analyse av oppgavene og jobbmulighetene som finnes. Det vil gi Vinn større innsikt i hva arbeidet består av, hvilke ferdigheter den enkelte arbeidstaker trenger, og hvilke arbeidsmiljø det er på stedet.

– Dette kan bidra til enda bedre «jobbmatch», og større sjanse for å lykkes, sier Oleivsgard.

En slik gjennomgang kan identifisere arbeidsoppgaver som høyt utdanna og lønna personell utfører, men som andre gjerne kunne gjort – og dermed frigjøre tid for de med kompetanse.

– Dette kaller vi jobbsnekring, og er en måte å øke lønnsomheten på, sier Oleivsgard.

Vinn har tilgang til hele verktøykasse til NAV (inkludert lønnstilskudd, mentorordning, tilretteleggingstilskudd etc), og kan hjelpe arbeidsgivere å få nytte av dette.

Les mer om tjenestene fra Vinn her.

Se ellers andre muligheter som arbeidsgivere har gjennom NAV her.

Skroll til toppen